Om te komen tot een beter gebruik van het ontwikkelingsperspectief (OPP), is recent het Landelijk OPP Project opgezet. Het ministerie van OCW organiseert In april diverse regiobijeenkomsten om de aanleiding voor en de doelen van dit project nader toe te lichten.

Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en speciaal basisonderwijs, alsook voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs. In het OPP staat wat het uitstroomprofiel van de leerling is, welke onderwijsdoelen daarbij horen en welke begeleiding en ondersteuning daarvoor nodig is. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP.

Uit eerdere signalen uit het veld is duidelijk geworden dat het OPP nog niet altijd wordt gebruikt zoals en waarvoor het is bedoeld. Het wordt vaak ervaren als een administratieve last en het ondersteunt leraren nog te weinig. Ook kunnen ouders en leerlingen beter betrokken worden bij het OPP en missen onderwijsprofessionals geregeld expertise t.a.v. het OPP. ‚Äč

Om hier verandering in te brengen, heeft het ministerie van OCW het initiatief genomen tot een driejarig Landelijk OPP Project. Dit project heeft de volgende doelen:

 • Expertise en motivatie onderwijsprofessionals t.a.v. het OPP vergroten;
 • Kennis & betrokkenheid ouders en leerlingen vergroten t.a.v. het OPP;
 • Het OPP gebruiken zoals bedoeld volgens de wet op po;
 • Het OPP gebruiken als hulpmiddel voor écht passend onderwijs;
 • Vereenvoudigen van het OPP (minder administratieve last);
 • De kwaliteit van de inhoud van het OPP vergroten;
 • Functioneel inzetten van het OPP.
   

Tijdens de regionale bijeenkomsten krijgen onderwijsprofessionals uit het po, vo en go, ouders/vertegenwoordigers van ouders en leerlingen/vertegenwoordigers van leerlingen toelichting op het Landelijk OPP Project.

Data en locaties

De regionale bijeenkomsten vinden plaats op:

 • 4 april 2024 bij Van der Valk Oostzaan Amsterdam
 • 10 april 2024 in de Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
 • 18 april 2024 in het Golden Tulip hotel central Den Bosch
 • 22 april 2024 bij Lommerijk Rotterdam
   

Aanmelden 

Scan de QR-code en meld je aan