Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de thema's polarisatie en kernwaarden van het onderwijs. De samenleving staat op dit moment voor veel grote vragen en urgente uitdagingen. Maatschappelijke kwesties zoals klimaat, energie en ongelijkheid worden meer en meer voelbaar op individueel niveau, en de geluiden van psychische klachten, prestatiedruk en een gebrek aan vertrouwen in anderen (en verbondenheid met anderen) nemen toe. De jeugd heeft de toekomst, maar de samenleving lijkt complexer dan ooit. Daarom de vraag: Welke rol kunnen wij als schoolleiders nemen om onze jeugd een goede toekomst te geven?

Zoals altijd is er ruimte voor ontmoeten, samen leren en meepraten over belangrijke thema's voor de sector. We sluiten af met een borrel.
 

Programma 

14:30 uur - Inloop   
15:00 uur - Welkom en updates vanuit regiobestuur en Adviesraad Schoolleiders 
15:15 uur - Interactieve sessie met Hans Boutellier, o.a. met stellingen en korte dialoogmomenten met andere schoolleiders of bestuurders
​17:00 uur - In gesprek met Henk Hagoort over de actualiteiten 
17:30 uur - Borrel met hapje
 

Over prof. dr. Hans Boutellier

Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht aan de Vrije Universiteit. Hij was gedurende zestien jaar directeur van het Verwey-Jonker Instituut, dat (beleids)onderzoek doet naar sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Sinds 2004 bekleedde hij diverse leerstoelen op het terrein van veiligheid en samenleving. Boutellier schreef honderden publicaties, zowel wetenschappelijk, beleidsgericht als populair, waaronder zes boeken. Hij schreef onder meer De veiligheidsutopie (2002) en De improvisatiemaatschappij (2011). Zijn laatste boek is Het nieuwe Westen, over identiteitspolitiek en polarisatie (2021).
 

Locatie 

De bijeenkomst is in Theater Aan de Slinger, De Slinger 40, 3995 DE Houten.
 

Kosten 

Deze bijeenkomst is kosteloos.
 

Contact 

secretariaatbeleid@vo-raad.nl

 

De VO-raad bestaat uit 8 onderwijsregio's, elk met een eigen regiobestuur. Ongeveer twee keer per jaar wordt er per regio een bijeenkomst georganiseerd, waar schoolleiders (van teamleider tot rector) en bestuurders van harte welkom zijn! Meer informatie over de regio's en regiobijeenkomsten.
Direct aanmelden