Op 3 november 2021 organiseert het regiobestuur Noord weer een regiobijeenkomst. In deze bijeenkomst staat het Nationaal Programma Onderwijs centraal. Daarnaast besteden we aandacht aan de wisseling van de wacht in het Regiobestuur Noord. We ruimen echter ook tijd in om elkaar na zo’n lange tijd weer te ontmoeten.

Het Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs is na een half jaar voorbereiding nu concreet gestart  voor de leerlingen. Een spannende ontwikkeling omdat er veel geld mee gemoeid is en de voorbereidingstijd voor scholen relatief kort is geweest en bovendien plaatsvond in een hectische periode. In deze regiobijeenkomst delen we kennis en ervaringen uit de praktijk met elkaar uit en staan we stil bij de verschillende mogelijkheden die scholen gekozen hebben om te werken aan de vertragingen in de brede zin van het woord (sociaal emotioneel, cognitief, loopbaanoriëntatie).
Plenaire inleiding
 
Tijdens het plenaire deel kijken we vanuit een breder perspectief naar het Nationaal Programma Onderwijs en naar de mogelijkheden om het Nationaal Programma Onderwijs duurzaam te verbinden met de ambities van de school.  Dat is de beste manier om er voor te zorgen dat de interventies ook tot een duurzame versterking van het onderwijs leiden.

Gesprekstafels

In alle scholen zijn voor de zomervakantie plannen gemaakt. Het is een kans om de vertragingen die zijn ontstaan door de coronacrisis gedegen aan te pakken en al ingezette schoolontwikkeling verder te versterken. Inmiddels hebben we de eerste ervaringen opgedaan met de uitvoering van onze plannen.  In de vorm van tafelgesprekken wisselen we deze eerste ervaringen met elkaar uit en delen we met elkaar wat goed lijkt te werken en wat nog versterking of verbetering behoeft.

Actuele ontwikkelingen

Paul Rosenmöller gaat in op enkele actuele ontwikkelingen in de sector. Hij wil zich graag laten leiden door enerzijds de actualiteiten en urgente landelijke thema’s en anderzijds de vragen die er in de regio leven. Het zal de laatste keer zijn dat Paul in de hoedanigheid van voorzitter van de VO-raad aanwezig is. Het is de bedoeling dat hij het stokje eind november overdraagt aan een nieuwe voorzitter.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats bij het Van der Valk Hotel, Lavendelheide 4, Drachten. Het Van der Valkhotel is evenals alle andere horecagelegenheden in Nederland verplicht de deelnemers te vragen een (digitaal of schriftelijk) Coronatoegangsbewijs te tonen.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:
15.00 uur Inloop
15.30 uur Welkom door het regiobestuur en terugkoppeling vanuit de Adviesraad Schoolleiders   
15.40 uur Plenaire inleiding

pauze
 
17.00 uur In gesprek over het NP Onderwijs  

18.20 uur Actuele ontwikkelingen door Paul Rosenmöller

Vanaf 19. 00 uur Gezamenlijke maaltijd

Aanmelding

Inschrijving voor deze bijeenkomst is mogelijk tot en met 29 oktober 2021 door middel van het aanmeldformulier. Annuleren na 29 oktober is helaas niet mogelijk. Bij verhindering kunt u wel een vervanger sturen. Na inschrijving ontvangt u een week van tevoren een bevestiging. De kosten voor het bijwonen van deze bijeenkomst bedragen € 45,- p.p.

 

Direct aanmelden