Op donderdag 6 april organiseert regio Noord weer een fysieke regiobijeenkomst. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd. Deze bijeenkomst staat – in navolging van de bijeenkomst van 30 november – wederom volledig in het teken van het werken in het onderwijs.

Aantrekkelijk werk in een aantrekkelijke sector vormt steeds de rode draad in de bijeenkomsten die we organiseren, omdat gebleken is dat dit thema volop speelt in onze regio. In deze voorjaarsbijeenkomst staat het gezamenlijk werken aan verlichting van de werkdruk centraal. Gezien dit thema willen we jullie vragen om ook de HR-collega’s in jullie organisatie uit te nodigen en mee te nemen naar deze regiobijeenkomst.

Daarnaast besteden we aandacht aan de wisseling van de wacht in het Regiobestuur Noord.  Menno den Hollander heeft ervoor gekozen zijn pensioendatum te vervroegen en heeft eind december zijn bezigheden neergelegd. Dat betekende tegelijkertijd helaas ook zijn afscheid als voorzitter van het Regiobestuur Noord. Jos van Eyk is bereid gevonden om de voorzittersrol over te nemen. Over deze en andere ontwikkelingen informeren we jullie graag. Henk Hagoort zal aanwezig zijn om ons mee te nemen in actuele ontwikkelingen in de sector. We ruimen echter ook tijd in om elkaar te ontmoeten en met elkaar een hapje te eten.
 

Samen werk maken van werkdrukverlichting

Via het Onderwijsakkoord is er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de verlichting van werkdruk. De helft van de werkdrukmiddelen die de school ontvangt wordt via de collectieve aanpak uitgegeven. Het schoolbestuur, de leraren en het onderwijsondersteunend personeel zijn daarbij gezamenlijk aan zet over het nemen van maatregelen om de werkdruk te verminderen.

Een hoge ervaren werkdruk maakt het werk minder aantrekkelijk. En dat zorgt er weer voor dat het nog moeilijker wordt om op een toch al krappe arbeidsmarkt mensen te interesseren voor een baan in het onderwijs én ze te behouden. Het is belangrijk om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Hoe zorgen we er samen voor dat de onderwijssector een aantrekkelijke sector is en blijft om in te werken? Welke maatregelen kunnen we hiervoor nu nemen? Hoe zorg je voor een goede en gedragen inzet van deze middelen? En welke initiatieven nemen andere scholen om de werkdruk te lijf te gaan?
 

Plenaire inleiding

We hebben Rick van Workum - projectleider veilig en vitaal werken bij VOION - bereid gevonden om ons in het plenaire deel mee te nemen en ons te informeren over de ins en outs van de (collectieve) werkdrukmiddelen. Ook zal hij met ons praktijkvoorbeelden die hij tijdens de regionale voorlichtingsbijeenkomsten heeft opgehaald en die elders in de regio of in het land worden verkend met ons te delen. Meer informatie over werkdrukverlichting tref je alvast hier aan: Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor uw school? | Voion
 

Tafelgesprekken

Vervolgens gaan we in kleiner verband met elkaar in gesprek over de inzet en besteding van de werkdrukmiddelen. Voor de indeling van de tafelgroepen maken we gebruik van thema’s die jullie via een poll-app met ons kunnen delen. Bij aankomst kunnen jullie een keus maken uit de gespreksthema’s.
 

Actuele ontwikkelingen

Henk Hagoort gaat in op enkele actuele ontwikkelingen in de sector. Hij wil zich graag laten leiden door enerzijds de actualiteiten en urgente landelijke thema’s en anderzijds de vragen die er in de regio leven. In ieder geval zal aandacht uitgaan naar de ontwikkeling van RATO’s.
 

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats bij Valk Exclusief Hotel Assen, Balkenweg 1, 9405CC Assen.

Programma

15:00 Inloop
15:30 - 15:40 Welkom door het regiobestuur en terugkoppeling vanuit de Adviesraad Schoolleiders
15:40 - 16:40 Plenaire inleiding door Rick van Workum en mogelijkheid voor het stellen van vragen
  PAUZE
17:00 - 18:00 Tafelgesprekken
18:05 - 18:30 Actuele ontwikkelingen door Henk Hagoort
Vanaf 18:30 Gezamenlijk maaltijdbuffet

 

Aanmelden

Inschrijving voor deze bijeenkomst is mogelijk tot en met 3 april 2023 door middel van het aanmeldformulier. Na inschrijving ontvang je een week van tevoren een bevestiging.

De kosten voor het bijwonen van deze bijeenkomst bedragen € 55,00 p.p. Kosteloos annuleren na 3 april is helaas niet mogelijk. Bij verhindering kun je wel een vervanger sturen.

We kijken er erg naar uit jullie donderdag 6 april weer te ontmoeten!

 

Jos van Eyk, Marieke de Rooij, Onne Folkeringa
Bestuur Regio Noord

Gretha Dam & Annemarie Kingma
Adviesraad Schoolleiders Regio Noord

Direct aanmelden