Op 9 september organiseert het regiobestuur Noordwest weer een regiobijeenkomst met dit keer als thema's NPO-gelden, menukaart en leiderschap.

Door corona hebben leerlingen wellicht vertraging in hun opleiding opgelopen. De overheid hevelt voor de komende twee jaar heel veel extra gelden over naar het onderwijs, ongeveer 10% van de bekostiging. Het gaat om een unieke operatie: een flinke injectie van middelen met een beperkte looptijd.

René Kneyber neemt ons deze middag mee naar de onderliggende uitgangspunten van de menukaart NPO. In de menukaart ligt de nadruk op interventies die evidence informed zijn. Wat is in deze ontwikkeling een goede rol van de leraar? (En past die eigenlijk wel in de onze traditie van vrijheid van onderwijs die Nederland vanouds een unieke onderwijskundige en pedagogische kleur geeft?) En bovenal: hoe geeft een schoolleider goed leiding aan dit proces? Hoe vervul je je leidinggevende rol goed en duurzaam als er plots veel te besteden is?

Deze middag zal Kneyber ingaan op deze vragen. Tevens komt (nu al) de uiteindelijke evaluatie van de besteding van de NPO-gelden ter sprake. Rode draad tijdens deze middag is de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de schoolleider in dit uitzonderlijke proces. We gaan ook met elkaar aan de slag: in het programma is ruimte voor oefening, ontmoeting en interactie.

René Kneyber is lid van de Onderwijsraad. Hij was vijftien jaar lang wiskundeleraar op het vmbo. Tegenwoordig is hij trainer, uitgever en publicist. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van schoolstichting Fluenta. Hij schreef meerdere boeken over orde houden en formatief toetsen. Over de rol van de leraar in onderwijsbeleid schreef hij meerdere boeken, die ook in het Engels en het Zweeds zijn verschenen.

Datum en tijd

Op donderdag 9 september, met inloop vanaf 14.00 uur en start programma om 14.15 uur met als geplande eindtijd 17.00 uur.

Locatie

De locatie wordt nog aangekondigd, en zal in principe als een fysieke bijeenkomst worden georganiseerd.

Programma

14.00 uur inloop
14.15 uur thema NPO-gelden, menukaart en leiderschap
16.30 uur in gesprek met de VO-raad
17.00 uur drankje

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter van regio 1, Ber Leurink via b.leurink@blaisepascalcollege.nl of bij de beleidsadviseur van de VO-raad, Dennis van Velzen via dennisvanvelzen@vo-raad.nl.

Aanmelden

U kunt zich tot en met 6 september aanmelden via het online formulier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het maximum aantal deelnemers is vijftig.

 

Direct aanmelden