De regio Noord organiseert op 20 november 2019 een bijeenkomst in het teken van het motiveren van leerlingen. Er is specifieke aandacht voor de rol die feedback en formatief evalueren daarin kunnen spelen. De bijeenkomst in volgeboekt, als u het inschrijfformulier invult, komt u op een wachtlijst voor als er deelnemers afzeggen.

Motiveren om te leren

Nederlandse scholieren zijn minder gemotiveerd dan hun leeftijdsgenoten in andere landen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek (OECD, 2016). Ook blijken onze leerlingen vooral extrinsiek gemotiveerd te zijn, gericht op het behalen van goede cijfers en een diploma.

De Inspectie van het Onderwijs heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar motiverende kenmerken van het voortgezet onderwijs. Motiverend onderwijs blijkt meer buiten dan in de klas plaats te vinden, in de vorm van extra aanbod zoals Chinees of een kunstproject. Ook concludeert de inspectie op basis van lesbezoeken bij 127 afdelingen dat een positieve relatie met de leerling, het schetsen van een toekomstperspectief en het opdoen van succeservaringen motiverende elementen zijn die vaak in de klas benut worden. In de lessen werden minder vaak aangetroffen: doelgerichtheid, uitdaging, hoge verwachtingen en feedback. Nauwelijks aanwezig zijn: hogere denkvaardigheden bij leerlingen aanspreken en hun ruimte bieden voor eigen regie over het leerproces. Er is volgens de inspectie nog veel ruimte om leerlingen ‘beter bij de les’ te houden en hen te motiveren om te leren.

In deze regiobijeenkomst staan we stil bij de verschillende mogelijkheden om dat te realiseren en laten ons daarbij vooral inspireren door ervaringen uit de praktijk.

Plenaire inleiding

Michel Pijpers heeft een lange staat van dienst in het voortgezet onderwijs. Hij werk(te) als leraar Nederlands, drama, kunst, Frans, muziek, ICT en ckv, als adjunct-directeur VO en heeft voor diverse onderwijsbladen geschreven (Van 12 tot 18, Didactief). Nu is hij onderwijsontwikkelaar op met name havo's, om de motivatieproblematiek didactisch aan te pakken.

Workshops

De workshops staan in het teken van motiveren in relatie tot toetsen en het geven van feedback.
U maakt bij aankomst een keuze uit de volgende workshops:

1
Wat leerdoelen, formatief evalueren en motivatie verbindt...
door Gerdineke van Silfhout

Van Silfhout is themacoördinator toetsing bij SLO en begeleider van o.a. de netwerken Formatief evalueren.

Momenteel is er in het onderwijs veel aandacht voor duurzaam leren en maatwerk in plaats van leren voor een toets. Meer motivatie, leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces, gepersonaliseerd leren, leerdoelgericht werken, formatief evalueren... Maar waar hebben we het eigenlijk over? Tijdens deze sessie verkennen we met elkaar de samenhang tussen leerdoelgericht onderwijs, formatief evalueren en motivatie van leerlingen. En de rol van schoolleiders bij het vormgeven van deze samenhang. Dat doen we vanuit de ervaringen en opbrengsten uit de leernetwerken Formatief evalueren, waarin 23 vo-scholen, SLO, VO-raad, Wageningen Universiteit en Hogeschool Utrecht op vak- en schoolniveau formatief evalueren een plek geven in hun onderwijs.

2
Eigenaarschap van leerlingen
door Femke Oud en Martijn Zantingh

Oud is docent Engels en Zantingh is docent aardrijkskunde. Beiden van @Forum.

@Forum is een vernieuwend onderwijsconcept waarin persoonlijke aandacht en eigenaarschap hoog in het vaandel staan. De leerdoelen van de leerlingen zijn ondergebracht in vakken, maar ook in projecten en masterclasses, die we gaandeweg hebben ontwikkeld. We bieden onderwijs is een uitdagende leeromgeving waarbinnen de leerling keuzes kan maken om de leerroute te personaliseren. Tijdens het volgen van deze route ontvangt de leerling op verschillende manieren feedback en volgen we de groei op meerdere gebieden. Deze manier van werken heeft gevolgen voor de wijze van toetsen en beoordelen. In deze workshop nemen we u mee in onze manier van toetsen en zult u onze werkwijze zelf ervaren.

3
Klasse!
door Romy Noordhof

Noordhof is R&D-specialist Citolab innovatieafdeling Stichting Cito

Citolab, de innovatie-afdeling van Stichting Cito maakt (de naam zegt het al) geen traditionele toetsen of examens. In deze workshop ondervindt u zelf een van hun producten voor het VO: Klasse, een escaperoomspel gecombineerd met een zelfassessment op het gebied van samenwerken. In dit spel werken leerlingen in een steeds groter wordende groep tegen een virtuele tegenstander. Het spel lokt veel observeerbaar samenwerkingsgedrag uit en behandelt gaandeweg een maatschappelijk thema. Bijvoorbeeld: in de editie ‘gehackt’ strijden de leerlingen tegen een hacker en leren ze stiekem van alles over de AVG. Benieuwd naar de mogelijkheden van Klasse? Na de workshop is de editie gratis te downloaden om zelf op school te spelen.

4
Formatief handelen op vakniveau
door Ann de Jong

De Jong is directeur VWO bij Winkler Prins in Veendam

Het Winkler Prins is gestart met formatief evalueren en geeft tijdens deze workshop zowel een inkijkje in de manier waarop dit op hun school is geïntroduceerd als in de concrete uitwerking van formatief handelen op vakniveau voor de vakken Frans en wiskunde. Wat zijn leerdoelen en succescriteria? Hoe verzamelen we bewijzen van leerresultaten? Hoe kunnen we leerlingen activeren en op welke wijze kunnen wij feedback geven? Deze aspecten zullen we tijdens de workshop de revue laten passeren.

5
Formatief evalueren in de praktijk
door Mark Eldering en Emiel Mulder

Eldering en Mulder zijn beiden docent bij het Willem Lodewijk Gymnasium.

Het Willem Lodewijk Gymnasium is met het gehele team gestart met een traject formatief evalueren. De docenten Mark Eldering en Emiel Mulder maken ons deelgenoot van de ervaringen die zij tot dusver hebben opgedaan in de praktijk.

6
Formatief Evalueren: het is net werken!
door Sander Loeff

Loeff is teamleider havo/vwo bovenbouw bij het Ubbo Emmius Stadskanaal.

Scholengemeenschap Ubbo Emmius is enkele jaren geleden gestart met het introduceren van formatief evalueren op het havo en vwo. De school neemt actief deel aan diverse leernetwerken en maakt ook dankbaar gebruik van landelijk beschikbare expertise. Inmiddels is formatief evalueren verankerd in de onderwijskundige visie van de school. Sander Loeff maakt ons deelgenoot van de ervaringen die zijn school in de praktijk hiermee heeft opgedaan, de mogelijkheden én de beperkingen van formatief evalueren en de – stimulerende - rol die je als schoolleider hierin kunt spelen.

Actuele ontwikkelingen

Paul Rosenmöller gaat in op enkele actuele ontwikkelingen in de sector. Hij wil zich graag laten leiden door enerzijds de actualiteiten en urgente landelijke thema’s en anderzijds de vragen die er in de regio leven.

15.00 uur
Inloop
15.30 uur
Welkom door regiobestuur en terugkoppeling vanuit de Adviesraad Schoolleiders
15.40 uur
Plenaire inleiding door Michel Pijpers
16.25 uur
Ronde 1 workshops
17.25 uur
Ronde 2 workshops
18.20 uur
Actuele ontwikkelingen door Paul Rosenmöller
18.45 uur
gezamenlijke maaltijd

Aanmelding en kosten

Deze bijeenkomst is volgeboekt. U kunt zich niet meer voor aanmelden, maar wel op een wachtlijst komen als u het inschrijfformulier invult.

De kosten voor het bijwonen van deze bijeenkomst bedragen € 37,00 p.p. Bij verhindering kunt u wel een vervanger sturen. Na inschrijving ontvangt u een week van tevoren een bevestiging.

Locatie

De regiobijeenkomst wordt gehouden in Hotel van der Valk, Lavendelheide 4 in Drachten.