Wat betekenen de ontwikkelingen rondom curriculumvernieuwing voor schoolleiders? Hoe geef je goed leiding aan deze aankomende ontwikkelingen? Wat speelt er op dit moment eigenlijk allemaal? En wat is voor uw school van belang? Deze vragen behoeven goed schoolleiderschap en komen tijdens de bijeenkomst van Regio Oost aan de orde.

Nederland kent geen nationaal curriculum. In 2014 constateerde de Onderwijsraad dat het Nederlandse stelsel niet voorziet in een systematische vernieuwing van het curriculum en dat de samenhang in het curriculum ontbreekt. In 2019 zijn we inmiddels al veel verder en heeft de organisatie Curriculum.nu van de overheid de taak gekregen om voorstellen te doen voor de vernieuwing van het curriculum.

Momenteel werkt Curriculum.nu met negen verschillende ontwikkelteams. Curriculum.nu werkt vanuit de ontwerp-principes:

 • Meer samenhang aanbrengen in de kerndoelen (primair onderwijs en onderbouw) en in de eindtermen (eindexamens); 
 • Vormgeven van een doorlopende leerlijn, ook tussen primair en voorgezet onderwijs; 
 • Overladenheid voorkomen en de kern beschrijven waardoor scholen keuzeruimte krijgen (de scholen moeten deze ruimte vervolgens gaan invullen).

De ontwikkelteams zijn inmiddels al over de helft van het uitgestippelde tijdpad aanbeland. In september ronden zij hun opdracht af. Tijdens deze regiobijeenkomst komen de ontwikkelingen en vragen aan bod.

Programma

 • 15:30 Inloop
 • 16:00 Start programma
  • Actualiteiten door voorzitter VO-raad Paul Rosenmöller
  • Inleiding Curriculum.nu door Theo Douma
  • Inkijk in een ontwikkelgroep door een schooleider en gesprek over de rol van schoolleider
  • Gesprek aan tafel: hoe kun je de geschetste ontwikkelingen vertalen binnen je eigen school
 • 18:00 Afsluiting van de middag met een lichte maaltijd


Datum en tijd

Donderdag 11 april 2019, van 15:30 tot 18:00 uur.

Locatie

Bonhoeffer College. Van der Waalslaan 35, 7535 CN Enschede

Voor wie?

Deze regiobijeenkomst is bedoeld voor school- en teamleiders uit de regio Oost

Aanmelding en kosten

U kunt zich tot en met 4 april aanmelden via het aanmeldformulier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.