Tijdens deze regiobijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over het discussiestuk ‘Toekomst van ons Onderwijs’. Wat is er nodig om onderdelen van De Toekomst van ons Onderwijs werkelijkheid te laten worden? En wat kan de sector zelf al oppakken?

Datum en tijden 

Woensdag 28 april 2021, van 15.00 tot 17.00 uur 

Voor wie 

Bestuurders, schoolleiders, docenten en andere geïnteresseerden uit uw organisatie zijn van harte welkom.

Programma

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

 • 15:00 - 15.15 uur:  Welkom door het regiobestuur en Adviesraad van Schoolleiders
 • 15.15 - 15:30 uur:  Actuele ontwikkelingen in de sector en beantwoording van vragen uit de regio door Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad    
 • 15:30 - 16:30 uur:  In gesprek over De Toekomst van ons Onderwijs (zie de gespreksaanzet hieronder) 
 • 16.30 - 16.50 uur:  Vernieuwde Beroepsstandaard Schoolleiders
 • 16:50 - 17:00 uur:  Afsluiting
 • 17.00 - 17.15 uur:  Optioneel informeel napraten
   

Gespreksaanzet De Toekomst van ons Onderwijs

Ruim een jaar geleden presenteerde de VO-raad samen met een groot aantal andere onderwijsorganisaties 'De Toekomst van ons Onderwijs'. Een oproep tot discussie, met voorstellen om het onderwijs in Nederland – van kinderopvang tot universiteit – te verbeteren. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de ideeën in dit discussiestuk ook te laten landen in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen, en de lobby zal doorgaan tijdens de komende kabinetsformatie.

Tegelijkertijd kijken we nu naar wat er nodig is of zou zijn om onderdelen van De Toekomst van ons Onderwijs werkelijkheid te laten worden. Wat is er nodig in de praktijk? En wat kan de sector zelf al oppakken? In deze regiovergadering willen we dit gesprek voeren over één of meerdere onderwerpen (afhankelijk van de opkomst gaan we in meerdere groepen uiteen om over de verschillende onderwerpen te spreken). De drie onderwerpen die het regiobestuur aandraagt zijn: 

Latere selectie

In De Toekomst van ons Onderwijs staat: 'Leerlingen kiezen, later dan nu het geval is, rond de leeftijd van 15 jaar, voor een beroepsgerichte stroom of een academische stroom. Dit doorstroom-moment ligt niet vast: leerlingen stromen door wanneer ze daar aan toe zijn. Ook na deze keuze kunnen zij binnen de kwalificerende fase leergebieden of vakken volgen en afsluiten op verschillende niveaus.' Dit is erg ambitieus, maar het belang van later selecteren is nog eens extra duidelijk geworden door de coronacrisis. Het is ook een belangrijk onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. De bespreekvragen zijn:
 

 • Kunt u praktijkvoorbeelden delen van manieren waarop latere selectie kan worden gerealiseerd?
 • (Hoe) werkt u hier in de regio of lokaal aan samen?
 • Wat heeft u nodig om de volgende stap te zetten met latere selectie?
Doorstroomdiploma's

In De Toekomst van ons Onderwijs staat: 'Tijdens de kwalificerende fase bouwen leerlingen en studenten een gedifferentieerd portfolio op over de verschillende leergebieden of vakken. Allen bereiken zij per leergebied het hoogst mogelijke niveau. Dit geeft ze de kans om uit te stromen naar de arbeidsmarkt op een passend NLQF-niveau of door te stromen in passend hoger onderwijs.' Dit vraagt om een heel andere wijze van examineren. Daarbij komen vragen naar voren als:
 

 • Hoe borgen we het civiel effect, en daarmee de brede toegankelijkheid tot het vervolgonderwijs?
 • Hoe doen we zo goed mogelijk recht aan kansengelijkheid (er is tot nu toe een breed gevoel dat landelijke toetsing helpt bij het bevorderen van kansengelijkheid)?
 • Hoe doen we recht aan eigentijds onderwijs?
 • En hoe doen we recht aan de mix van schooleigen invullingen en voldoen we aan landelijk afgesproken doelen?
Begeleiding startende leraren

In De Toekomst van ons Onderwijs staat: 'Met onder meer betere begeleidingsprogramma’s voor startende leraren, maken we de overgang van lerarenopleiding naar onderwijspraktijk soepeler zodat startende leraren het beroep niet al snel weer verlaten.' Dit is geen nieuwe ambitie. We werken er al jaren aan, maar het gaat in de sector nog niet goed genoeg. De bespreekvragen zijn:
 

 • Wat is er voor nodig om meer scholen zich te laten aansluiten bij een opleidingsschool? Wat hebben scholen hiervoor nodig?
 • Nog steeds te veel leraren vallen uit in de eerste jaren nadat ze in het lerarenberoep zijn ingestroomd. Wat kunnen besturen en scholen (vanuit hun werkgevers-verantwoordelijkheid) doen aan een (verdere) versterking van de begeleiding van startende leraren? En wat is daarbij de rol van (specifiek) de schoolleider?

Aanmelden 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan t/m vrijdag 16 april a.s. via het online aanmeldformulier.

Direct aanmelden