Tijdens deze regiobijeenkomst deelt Peter Ottens van YETS Foundation de inspirerende lessen die hij heeft geleerd: lessen over kwetsbaarheid, leiderschap, cultuur en gedragsverandering. Wat betekent dit voor jouw leiderschap? Hoe kun je zorgen voor de juiste rolmodellen en mentoren binnen jouw school? En hoe kun je (blijvend) een positieve invloed uitoefenen op het leven van jouw leerlingen?

Zoals altijd is er ruimte voor ontmoeten, samen leren en meepraten over belangrijke thema's voor de sector.
 

Programma 

13:30 uur - Inloop   
14:00 uur - Welkom en updates vanuit regiobestuur en Adviesraad Schoolleiders 
14:15 uur - Lezing door Peter Ottens (YETS Foundation) over straat- en schoolcultuur
15:30 uur - Met elkaar in gesprek over eigen ervaringen rond dit thema
16:15 uur - In gesprek met Ingrid de Bonth over de actualiteiten 
17:00 uur - Afsluiting
 

Over YETS Foundation

Jongeren die op meerdere leefterreinen problemen hebben, lopen het risico op maatschappelijke uitval. Dit ontstaat vaak uit het ontbreken van een veilige leefomgeving en de afwezigheid van positieve rolmodellen. Veelal wordt deze jongeren verteld wat ze moeten veranderen, maar niemand laat het hen ervaren. Wat voor Peter Ottens ooit begon met het geven van workshops in jeugdgevangenissen over de hele wereld, leidde tot de oprichting van de YETS Foundation. Deze organisatie krijgt internationale erkenning vanwege haar effectieve aanpak om kwetsbare jongeren te empoweren. Het doel van de organisatie is duidelijk: het voorkomen van maatschappelijke uitval onder kwetsbare jongeren door hen intensieve ondersteuning te bieden op het gebied van sociaal-emotionele, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling.
 

Locatie 

De bijeenkomst is op het Het Goese Lyceum (Pontes vmbo), Bergweg 14, 4461 NB Goes.
 

Kosten 

Deze bijeenkomst is kosteloos.
 

Contact 

secretariaatbeleid@vo-raad.nl

 

De VO-raad bestaat uit 8 onderwijsregio's, elk met een eigen regiobestuur. Ongeveer twee keer per jaar wordt er per regio een bijeenkomst georganiseerd, waar schoolleiders (van teamleider tot rector) en bestuurders van harte welkom zijn! Meer informatie over de regio's en regiobijeenkomsten.
Direct aanmelden