Platform vWo organiseert twee bijeenkomsten in maart 2019 naar aanleiding van de promotie van dr. Els van Rooij. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Secondary school student’s readiness and their transition to university’.

Het onderzoek ging over de factoren die samenhangen met studiesucces op de universiteit. Een deel van die factoren betreft kenmerken van het vwo-onderwijs en kenmerken van vwo-leerlingen. Tijdens de studiemiddagen zal dr. Els van Rooij de voor het vwo belangrijke conclusies en aanbevelingen presenteren. Deze middagen hebben tevens een netwerkfunctie voor onderlinge uitwisseling.

Programma

Het programma begint om 13.30 uur met een inventarisatie waar scholen nu tegenaan lopen bij de aansluiting van het vwo naar het wetenschappelijke onderwijs. Daarna koppelt Van Rooij de onderzoeksresultaten aan de voorgaande inventarisatie. Het programma duurt tot 16.15 uur.

Kosten en aanmelding

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden in het vwo, vwo-decanen en docenten. De kosten voor deze regionale bijeenkomsten zijn € 50,- per persoon. Na aanmelding via het online formulier ontvangt u een factuur.

Locatie

De Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn is gastheer van deze bijeenkomst.