In 2015 heeft de ALV ingestemd met de herziene Code Goed Onderwijsbestuur VO. Parallel daaraan is er een onafhankelijke Monitoringscommissie ingesteld die als doel het monitoren, stimuleren van naleving en evalueren van de code heeft. Deze commissie is ook gevraagd met aanbevelingen te komen voor een eventuele actualisatie van de code.

De opdracht van de commissie loopt aan het einde van 2018 af. Over de aanbevelingen die de commissie wil gaan doen gaat zij graag in gesprek met de leden van de VO-raad tijdens vier regionale bijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is om het eindadvies van de commissie te toetsen en verder te verbeteren en aan te scherpen.

Data en locaties

De bijeenkomsten vinden allen plaats tussen 16.00 en 18.00 uur, waarna u, voorzien van een maaltijd, na de files weer naar huis toe kunt. Deze vinden plaats op de volgende momenten:
• 5 september, Markland College, Oudenbosch
• 10 september, CSG Bogerman, Sneek
• 18 september, Het Stedelijk, Zutphen
• 20 september, Carmelcollege, Gouda

Aanmelden

Aanmelden voor één van deze bijeenkomsten kunt u kosteloos doen via het online formulier.

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Dennis van Velzen via dennisvanvelzen@vo-raad.nl