De ‘Landelijke Actieweek Thuiszitters’ vindt dit jaar van 3 tot en met 7 juni plaats. Met deze actieweek wordt aandacht gevraagd voor leerlingen die thuiszitten. Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, doordat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment.