Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op dinsdag 19 november 2019 weer de jaarlijkse scholenconferentie ‘Verrassend Passend’ voor schoolleiders, IB’ers, zorgcoördinatoren, leraren, medewerkers jeugdzorg en leerplichtambtenaren. Zet deze bijeenkomst alvast in uw agenda.

Meer informatie volgt in de komende weken.