Op 11 november 2020 vindt de Schoolleidersconferentie plaats. Tijdens deze editie, die in het teken staat van leidinggeven aan leren, doe je nieuwe inzichten op en leer je van en met collega-schoolleiders uit het hele land. Door de bijzondere omstandigheden, bepaal je dit jaar zelf of je online óf op locatie aan de conferentie wilt deelnemen.

Meld je nu aan voor online deelname of deelname op locatie.

Als schoolleider geef je dagelijks leiding aan leren. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor het leerproces van leerlingen, maar ook voor de professionele ontwikkeling van jezelf en jouw teamleden. Zowel binnen als buiten de school leer je van en met elkaar. Je leert als schoolleider te anticiperen op maatschappelijke vraagstukken en, zoals momenteel, hoe leiding te geven tijdens een crisissituatie. Leidinggeven aan leren gaat aan de ene kant over jouw rol als leider. Aan de andere kant gaat het over de manier waarop jij met je team vorm geeft aan de onderwijskundige visie van jouw school. Tijdens de Schoolleidersconferentie draait het om de vraag hoe jij als schoolleider leidinggeeft aan leren. 

Neem online of op locatie deel

Je bepaalt dit jaar zelf of je online of op locatie aan de conferentie deelneemt. Als je ervoor kiest om de conferentie op locatie bij te wonen, ben je op 11 november van harte welkom in ‘t Spant in Bussum. De locatie leeft strikt de afstand- en hygiënerichtlijnen na. Kies je voor online deelname, dan ontvang je in november een link naar de digitale omgeving.

Programma

Kies twee sessies

Bekijk welke sessies online en op locatie verzorgd worden, kies aan welke twee sessies je wilt deelnemen en meld je aan:

Vormgeven aan intervisie op jouw school

75 minuten | Ronde 1: online | Ronde 2: op locatie (podium 3)
Intervisievaardigheden zijn krachtige tools om reflectief met elkaar in gesprek te gaan. Als schoolleider kom je dankzij het beheersen van deze vaardigheden tot de kern, zet je anderen aan tot denken en reflecteren en stimuleer je dat teamleden van elkaar leren. Wat ga je doen? Je maakt kennis met intervisievaardigheden. Je leert hoe je krachtige en reflectieve vragen stelt, hoe je komt tot een diepgaand gesprek en je krijgt meer zicht op hoe je intervisie in jouw school kunt inzetten. Aan de hand van enkele oefeningen ervaar je de basisprincipes van intervisie. Door: Janine Mommers (VO-Academie) en Wendy Zonneveld (Aware Coaching & Advies)

Van visie naar praktijk: jouw rol als schoolleider

75 minuten | Ronde 1: online | Ronde 2: op locatie (podium voor kunst)
Hoe maak je van een vergaand en ambitieus onderwijsidee daadwerkelijk een nieuwe onderwijspraktijk? Jan Fasen deelt tijdens deze sessie zijn verhaal. Hij neemt je mee in de onderwijsontwikkeling die zijn school meemaakte, wat zijn rol als schoolleider in dit veranderproces was en hoe zijn leiderschap werd gedreven door zijn waardenpatroon. Wat ga je doen? Naast de praktijkbeschrijving is er veel ruimte voor dialoog. Je krijgt inzicht in een aanpak die tot innovatie kan leiden, een werkmodel en aanbevelenswaardige literatuur. Door: Jan Fasen (Stichting Onderwijs Midden-Limburg en Voorzitter Vereniging Agora Onderwijs)

Gespreid leiderschap: wat leert de praktijk?

75 minuten | Ronde 1: online | Ronde 2: op locatie (podium 9 en 10)
Gespreid leiderschap veronderstelt dat iedereen in de school invloed uit kan oefenen op basis van expertise en affiniteit. Maar hoe ziet dat er in praktijk uit? Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde laten zien hoe vier verschillende scholen gespreid leiderschap in hun organisatie stimuleren. Iedere school vertrekt daarbij vanuit een eigen ambitie; van het versterken van een gunstig leerklimaat voor leraren tot het stimuleren van onderwijsverbetering. Wat ga je doen? Je leert hoe gespreid leiderschap er in de praktijk uitziet, waar de voorbeeldscholen tegenaan lopen en wat het hen oplevert om zo te werken. Door: Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde (Academie voor Gespreid Leiderschap)

Door succesvolle samenwerking meer bereiken

75 minuten | Ronde 1: op locatie (podium 9 en 10) | Ronde 2: online
Er zijn steeds meer vraagstukken die je als school niet alleen kan oplossen. Samenwerking met andere scholen en organisaties is daarom steeds belangrijker. Zo’n samenwerking lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk is vaak weerbarstiger door bijvoorbeeld tegenstrijdige belangen. Wat ga je doen? Je maakt kennis met vijf condities voor kansrijke samenwerking, die gedurende het hele samenwerkingsproces relevant zijn. Aan de hand van deze condities nemen we jouw eigen samenwerkings-voorbeelden onder de loep. Theorie wordt tijdens deze sessie afgewisseld met vragen aan de groep. Ook is er volop ruimte om vragen te stellen. Door: Tim Dees (Common Eye)

Een kijkje buiten de sector: leidinggevenden in gesprek

75 minuten | Ronde 1: op locatie (podium 3) | Ronde 2: online
Gaat het om leren van en met elkaar, dan is het heel waardevol om je blik te verruimen en in gesprek te gaan met leidinggevenden uit andere sectoren. Wat ga je doen? Je gaat in gesprek met leidinggevenden uit andere sectoren en wisselt kennis en ervaringen uit over thema’s waar je als leidinggevende mee te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het anticiperen op maatschappelijke uitdagingen, het creëren van draagvlak binnen de organisatie en leidinggeven in tijden van crisis. Je leert hoe het er in andere sectoren aan toe gaat en je krijgt de kans om jouw eigen ervaringen en good practices te delen. Door: Onder andere
Rieky Janssen (UWV), Theo Groot (Rabobank) en Mark Springer (Politie Haarlem)

Verdieping: in gesprek over leidinggeven aan leren

75 minuten | Ronde 1: op locatie (podium voor kunst)
Voor filosoof Jan Bransen is het proces van leidinggeven aan leren vergelijkbaar met lesgeven. In zijn keynote verkent Jan het thema leidinggeven aan leren en stelt hij dat leren net zo alledaags en vanzelfsprekend is als ademhalen. Maar juist daarom is het zo moeilijk om er leiding aan te geven. In hoeverre durf jij als leidinggevende los te laten en anderen te vertrouwen? Wat ga je doen? Je gaat met Jan Bransen in gesprek over zijn keynote. Is leren wel zo vanzelfsprekend? Welke visie op onderwijs, op leren en op leidinggeven ondersteunt zijn betoog? En hoe houdbaar is die visie eigenlijk? Door: Jan Bransen (Academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre)

Lezing: leidinggeven aan leren vraagt om teamleiderschap

75 minuten | Ronde 2: op locatie (podium 1) en online
Onderzoek laat zien dat de best presterende teams de meeste fouten maken. Binnen deze teams is er sprake van een veilig teamklimaat, waardoor teamleden fouten openlijk bespreken. Hoe stuur jij jouw team aan zodat er een veilig teamklimaat ontstaat waarin kan worden geleerd? Bart Schipmölder vertelt waarom het belangrijk is om jouw team te zien als collectief en hoe je stuurt op de interactie tussen teamleden. Wat ga je doen? Je leert om jouw team beter te begrijpen, te zien wat jouw team helpt om doelen te bereiken en welke patronen dat in de weg staat. Bart reikt interventies aan die je de volgende dag al kunt inzetten. Door: Bart Schipmölder (teamcoach, directeur-bestuurder NSO-CNA)

Lezing: leidinggeven aan duurzaam vernieuwen

75 minuten | Ronde 1: Podium één en online
Femke Geijsel laat zien hoe je het kwaliteitszorgsysteem inzet om onderwijsontwikkeling te volgen, te verbreden en te verbinden met andere initiatieven. Ze bespreekt het belang van strategisch onderwijskundig leiderschap in een veranderproces en stelt dat je als schoolleider verbinding moet leggen tussen de wereld binnen en buiten de school én inzicht nodig hebt in de onderwijskundige processen. Dan kun je sturing en inhoudelijk invulling geven aan het schoolbeleid samen met leraren. Wat ga je doen? Je krijgt inzicht in duurzaam vernieuwen en jouw rol als schoolleider daarin. Door: Femke Geijsel (universitair hoofddocent schoolontwikkeling, Radboud Docenten Academie)

Naast de sessies op de dag zelf, zijn er verschillende bijdragen in de vorm van podcasts, video’s en artikelen uit de praktijk en wetenschap.

Praktische informatie

Voor wie: Schoolleiders en teamleiders
Wanneer: Woensdag 11 november 2020
Tijd: 12.45 – 17.00 uur
Waar: Online en in ’t Spant (Bussum)
Kosten: € 60,- voor online deelname, € 80,- voor deelname op locatie (inclusief lunch, koffie en borrel)

Aanmelden

Meld je nu aan voor online deelname óf deelname op locatie.

Vragen?

Heb je vragen over de Schoolleidersconferentie? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.