Ondanks dat het belang van de schoolleider steeds meer op het netvlies komt te staan en maatregelen worden genomen om de functie te formaliseren, is verdere versteviging van de positie van de schoolleider in het po, vo en mbo nodig. De Onderwijsraad is door het ministerie van OCW gevraagd hier een advies over te schrijven. Ter voorbereiding wil de raad graag tijdens een diner van gedachten wisselen met degenen waar het in het advies om draait: de schoolleiders.

Tijdens het diner zal het gaan over vragen als: Hoe ervaren schoolleiders hun werk? Wat zijn inspirerende, positieve en interessante aspecten? Maar ook: tegen welke belemmeringen lopen zij aan en wat maakt hun werk juist complex of lastig? Welke (verdere) professionalisering is nodig voor schoolleiders om hun rol te vervullen binnen de school of afdeling en binnen de bestuurlijke besluitvorming? En wat is nog meer nodig om hun positie te versterken?

Het diner wordt bereid en geserveerd door studenten. Voorafgaand en tijdens het diner gaan raadsleden en schoolleiders met elkaar in gesprek.

Datum en tijd

Woensdag 10 mei 2017, van 16.30 tot 20.30 uur.

Locatie

ROC van Amsterdam, MBO-College Centrum, Da Costastraat 64, Amsterdam.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Aanmelden

Wilt u meepraten en denken over het schoolleiderschap? Aanmelden kan t/m 1 mei door een e-mail te sturen naar bijeenkomsten@onderwijsraad.nl. Heeft u een dieet, bent u vegetariër of heeft u een voorkeur voor alleen vis? Laat dit dan weten aan de Onderwijsraad. Het aantal plaatsen is beperkt. Na uw aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over uw definitieve aanwezigheid.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Onderwijsraad via secretariaat@onderwijsraad.nl of telefonisch, 070-310 00 00.