Het is de bedoeling dat 80 onderwijs-zorgarrangementen met ingang van 1 januari 2023 kunnen deelnemen aan een experiment, waarbij ze samen werken aan de ontwikkeling van een onderwijszorgaanbod op maat voor kinderen die intensieve ondersteuning nodig hebben. Hierbij is er ruimte om af te wijken van wettelijke voorschriften omtrent de onderwijstijd, inhoud van het onderwijs, locatie van het onderwijs en bekostiging. Voor aanvragers van het experiment organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een online spreekuur.

Loop je tijdens de voorbereiding van de aanvraag tegen onduidelijkheden over de aanvraag aan? Maak dan gebruik van deze gelegenheid om jouw vragen te stellen aan medewerkers van OCW en VWS.  In het aanmeldformulier vermeld je alvast jouw vraag.

Tijdens het spreekuur wordt alleen ingegaan op de vragen van de deelnemers die direct betrokken zijn in het aanvraagproces voor de experimenteerregeling onderwijs-zorgarrangementen. Er wordt geen algemene informatie verstrekt over de experimenteerregeling. Meer informatie over de regeling zelf is te vinden op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs

Praktische informatie

  • Datum en tijd: donderdag 13 oktober van 9.00 – 10.00 uur
  • Locatie: online via Teams
  • Voor wie: functionarissen uit het onderwijs of de zorg/hulpverlening die direct betrokken zijn bij het aanvraagproces voor deelname aan de experimenteerregeling voor onderwijs-zorgarrangementen.
     

Aanmelden kan tot 7 oktober via onderstaand formulier: 

Direct aanmelden