Scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdzorg werken samen hard aan het voorkomen en terugdringen van thuiszitten. Om een verdere impuls te geven aan deze inspanningen, organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO in nauwe samenwerking met partners van 8 t/m 12 mei de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Tijdens deze week kunt u deelnemen aan een groot aantal activiteiten, waarbij u nieuwe contacten op kunt doen, bestaande samenwerkingen kunt versterken en aanpakken uit kunt wisselen, en zo vol nieuwe energie en inspiratie verder kunt gaan op de ingeslagen weg.

Activiteiten

Bekijk de (regionale en landelijke) activiteiten waar u aan kunt deelnemen. Dit overzicht wordt nog verder aangevuld.

U kunt deze week ook zelf een activiteit organiseren. U kunt deze activiteit doorgeven via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl o.v.v. Landelijke Actieweek Thuiszitters. Het steunpunt plaatst dit dan in het overzicht met activiteiten.

Online goede voorbeelden delen

Ook kunt u via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl uw goede voorbeelden (foto’s, video’s, handreikingen etc.) over het voorkomen en terugdringen van thuiszitten sturen. Deze worden gedeeld op de site van het steunpunt, zodat andere scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdzorg er hun voordeel mee kunnen doen.

Toolbox thuiszitters

Als onderdeel van de thuiszittersaanpak zijn de afgelopen jaren al veel brochures, handreikingen, modellen en websites ontwikkeld. Al deze documenten kunt u vinden in een handige toolbox. Aan het eind van de actieweek wordt deze toolbox aangevuld met de opbrengsten uit de Landelijke Actieweek Thuiszitters.

Over de Actieweek Thuiszitters

De Landelijke Actieweek Thuiszitters wordt georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad samen met de PO-Raad, de MBO Raad, de VNG, de ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, LECSO, IederIn, LAKS, het NCJ, de Raad van de Kinderbescherming, Lansbrekers, Bureau Onderwijsconsulenten en de Inspectie van het Onderwijs.