In de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 3 t/m 7 juni vraagt het Steunpunt Passend Onderwijs VO met diverse activiteiten aandacht voor leerlingen die thuiszitten.

Een belangrijk doel van passend onderwijs is het terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen. Hoe? Door ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan te bieden met de juiste ondersteuning op het juiste moment. Tijdens de Landelijk Actieweek Thuiszitters vinden er door het hele land activiteiten plaats rond het terugdringen van thuiszitten. Mooie initiatieven, goede voorbeelden en informatie worden volop gedeeld in de week van 3 tot en met 7 juni.

In deze week worden er in diverse regio’s activiteiten georganiseerd door bijvoorbeeld scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast vindt ook landelijk een aantal activiteiten plaats, georganiseerd door de partners van het landelijk thuiszittersoverleg; de ministeries van OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & Onderwijs, LECSO, de Lansbrekers en het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad.

Kennisdelingsbijeenkomst Onderwijs-Zorg

Binnenkort vindt u op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs meer informatie over het programma. Voor nu is al bekend dat op 6 juni een kennisdelingsbijeenkomst Onderwijs-Zorg wordt georganiseerd. De aanmelding hiervoor is geopend. 

Activiteit aanmelden?

Wilt u uw activiteit aanmelden voor de actieweek? Stuurt u dan een mail naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl o.v.v. Landelijke Actieweek Thuiszitters.