Op 18 maart jl. heeft de laatste bijeenkomst van de leergemeenschap ‘Preventie van thuiszitten’ plaatsgevonden. Deze leergemeenschap krijgt in de tweede helft van 2021 een doorstart met een andere vorm en focus: het werken aan aanwezigheid. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 24 juni.

De leergemeenschap 'Werken aan aanwezigheid' is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, NVS-NVL en de LBBO. Binnen dit vervolg op de eerdere leergemeenschap ‘Preventie van thuiszitten’ verschuiven we de focus naar het werken aan aanwezigheid als insteek om verzuim te voorkomen. Eerder lag deze focus meer op systeemvraagstukken die bijdragen aan maatwerkoplossingen voor leerlingen die dreigen uit te vallen of thuiszitten.

Van 'preventie van thuiszitten' naar 'werken aan aanwezigheid'

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen zelden van de ene op de andere dag de school niet meer bezoeken. Schoolverzuim is meestal een geleidelijk proces met als uiterste consequentie schooluitval. Van de scholensluiting hebben we daarnaast geleerd dat voor de overgrote meerderheid van de leerlingen het aanwezig zijn op school heel belangrijk is. Niet alleen voor de onderwijsresultaten, maar ook voor het welbevinden, de sociale contacten en de persoonsontwikkeling. In deze leergemeenschap nemen we deze grote groep leerlingen als vertrekpunt.

Het werken aan aanwezigheid start met een aanpak gericht op alle leerlingen en heeft oog voor leerlingen met een verhoogd risico op schoolverzuim. Hierbij wordt uitgegaan van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen (ouders, kinderen en onderwijs). Maar hoe ziet dat er dan concreet uit? Daar gaan we in de leergemeenschap mee aan de slag.

Aan de slag met aanwezigheid

Het begrip aanwezigheid benaderen we in de leergemeenschap vanuit drie verschillende thema’s:

 • Aanwezigheidsbeleid: hoe kun je als school actief beleid voeren op aanwezigheid en het echt zien van leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat dit levend beleid wordt? Hoe creëer je betrokkenheid van het gehele schoolteam? Wat vraagt dit van de verzuimregistratie/aanwezigheidsregistratie?
 • Effectieve methodieken – wat werkt in een aanpak gericht op aanwezigheid, bij het voorkomen van schoolverzuim?
 • Samenwerken – hoe creëer je echt gezamenlijk eigenaarschap / betrokkenheid / vertrouwen in de samenwerking, zowel binnen de interprofessionele samenwerking als in de samenwerking met leerlingen en hun ouders?
   

Opzet van de leergemeenschap

U schrijft zich in voor een van de hierboven genoemde thema’s en gaat aan de slag met de vraag: hoe ziet dit er in de praktijk uit? Gedeelde onderwerpen en vragen uit de verschillende themagroepen komen terug in het plenaire deel van de bijeenkomsten.

Gedurende de drie bijeenkomsten werkt u binnen een vaste subgroep toe naar een concrete opbrengst, die na afloop van de leergemeenschap gedeeld wordt met de andere groepen en het veld. Wat deze opbrengst is, stelt u met de andere deelnemers van de door u gekozen themagroep gezamenlijk vast tijdens de eerste bijeenkomst.

Van alle deelnemers wordt een actieve rol en houding verwacht tijdens de bijeenkomsten. De themagroepen worden door een aantal deelnemers uit deze groepen onder begeleiding van de gespreksleider van de groep voorbereid.

Praktische informatie

 • Voor wie: medewerkers van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden, medewerkers uit de jgz en jeugdhulpverlening  en leerplichtambtenaren
 • Waar: online
 • Wanneer:
  Donderdag 24 juni 2021 | 13.00 – 15.30 uur
  Dinsdag 21 september 2021 | 13.00 – 15.30 uur
  Dinsdag 16 november 2021 | 13.00 – 15.30 uur
 • Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
   
Direct aanmelden