Meedoen aan een Collegiale Bestuurlijke Visitatie (CBV) levert veel op. Door deel te nemen aan een visitatie bij een collega-schoolbestuur, heeft u de kans te ontdekken hoe andere onderwijsbestuurders denken en handelen. En omgekeerd kunt als ontvangend schoolbestuur leren van de gerichte feedback van de leden van een visitatiecommissie. Deelname aan een vorm van CBV is dé manier om een stevige impuls te geven aan de eigen professionalisering.

Tijdens de algemene ledenvergadering in mei 2018 is de afspraak gemaakt dat alle vo-scholen eens in de vier jaar een collegiale bestuurlijke visitatie ontvangen. Die afspraak zetten we graag om in daden. We nodigen bestuurders dan ook van harte uit zich in te schrijven voor de vijfde tranche CBV die 31 januari 2019 van start gaat. Van en met elkaar leren is immers de normaalste zaak van de wereld.

 

…We laten zien dat we als beroepsgroep gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Daar hoort bij dat je je deur open zet en anderen een kijkje in jouw keuken geeft…

Wat levert het op mij op als lid van een visitatiecommissie? 

Als deelnemer van een visitatiecommissie krijgt u de kans om bij drie collega-besturen een visitatie te verzorgen. Dat zijn inspirerende bezoeken zo is de ervaring. De gesprekken met de mede-visitatoren en ontvangende bestuurders, leiden tot zelfreflectie, geven nieuwe inzichten en bieden de mogelijkheid om nieuwe ideeën direct te toetsen bij de collega’s. Bestuurders kunnen deelnemen aan een visitatiecommissie nadat zij zelf een visitatie hebben ontvangen.

 

…Het is een geweldig lange dag maar je gaat met veel energie weer weg…

Wat levert het mij op als ontvangende bestuurder?

Door een uitgebreide zelfevaluatie (de basis van de visitatie) en gerichte feedback vanuit verschillende belanghebbenden zoals ouders en medewerkers, krijgt het leren en verbeteren binnen een schoolbestuur een nieuwe impuls. En met een visitatie kunt u laten zien dat u in staat bent zelf uw eigen werkterrein te beoordelen en de kwaliteit van uw functioneren en uw morele kompas te bewaken. Tot slot laat u ook zien dat u werk maakt van uw eigen professionalisering.

 

…Je kijkt met behulp van een kijkwijzer naar je eigen organisatie en constateert: dit en dit is nog niet helemaal op orde. Je gaat daardoor voor de visitatie al aan de gang met verbeteringen…

Voor wie?

Het leertraject Collegiale Bestuurlijke Visitatie is ontwikkeld voor besturen in het voortgezet onderwijs. Als een bestuur bestaat uit verschillende leden, is het zeer aan te bevelen dat alle bestuursleden deelnemen aan de visitatie.  

Uitgebreide informatie vindt u in de flyer ‘Leertraject Collegiale Bestuurlijke Visitatie’

Bijeenkomsten en aanmelding 

De gezamenlijke startbijeenkomst vindt plaats 3 juni van 10:00-15:30 uur bij het kantoor van de VO-raad in Utrechtt. De visitaties zullen plaatvinden in de periode september 2019 tot en met januari 2020. U kunt in uw aanmelding aangeven wat uw voorkeur heeft. De datum van de slotbijeenkomst staat op 11 maart 2020.

Kosten

De kosten bedragen per bestuur 10.000 euro, exclusief btw. 50% wordt door de VO-academie betaald en 50% is voor rekening van het deelnemende schoolbestuur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het leertraject (tranche 5) via het formulier van de VO-academie.

Volgt u het leertraject liever later  in 2019? Doe dan mee aan tranche 6.

  • Data tranche 6: Startbijeenkomst 13 juni 2019, visitaties september 2019-maart 2020, slotbijeenkomst 26 maart 2020. Locatie: VO-raad, Utrecht. Meld u aan voor tranche 6.

Meer informatie

Meer informatie over de methode collegiale visitatie en de achtergronden vindt u in de flyer.

Vragen over collegiale bestuurlijke visitatie? Neem dan contact op met Leonie Schouten, projectleider VO-academie.

Zie ook het katern 'Een frisse blik. Collegiale visitatie als instrument voor professionele ontwikkeling'