De verwachting is dat door uitstroom van leidinggevenden de vraag naar bijvoorbeeld schoolleiders in het middenmanagement de komende jaren groot blijft. 'Oriëntatie op leiderschap' is een programma dat de mobiliteit van docenten en medewerkers wil stimuleren en zich daarbij richt op de ontwikkeling van leiderschap. Docenten en medewerkers met een leidinggevende ambitie hebben na afloop van dit traject inzicht in de eigen leiderschapskwaliteiten, ervaring opgedaan met leidinggeven en kunnen een weloverwogen keuze maken voor een volgende loopbaanstap.

Voor wie?

Het leertraject 'Oriëntatie op leiderschap' is ontwikkeld voor ambitieuze docenten en werknemers in het voortgezet onderwijs die de mogelijkheden willen verkennen voor een leiderschapsrol in de toekomst. 

Tijdens het leertraject is het van belang dat de leidinggevende een context creëert waarin de deelnemer kan leren en experimenteren en die de deelnemer helpt in het proces van reflecteren en keuzes maken. Om die reden is het van belang dat tijdens de eerste bijeenkomst ook de leidinggevende van de deelnemer aanwezig is. De leidinggevende volgt op deze eerste dag een workshop loopbaancoaching.

Wat levert het op?

 • Inzicht in het eigen leiderschap zodat u in staat bent een bewuste keuze te maken ten aanzien van een loopbaanstap naar een leidinggevende positie in het onderwijs. 
 • Zicht op de eigen drijfveren en ambities ten aanzien van leiderschap. U ontdekt waartoe u leiding wilt geven, wat uw kwaliteiten zijn en wanneer het spannend wordt. 
 • Inzicht in wat een leidinggevende positie in school inhoudt.
 • Ontwikkeling van een leidinggevend perspectief.
   

Programma op hoofdlijnen

Het programma neemt de uitgangspunten van loopbaanleren als leidraad: een proces van voortdurend actief en bewust werken aan een zelfbeeld en zelfontwikkeling om ‘klaar’ te zijn op het moment van loopbaankeuzes. Het programma is zo ingericht dat het leren plaatsvindt tijdens de bijeenkomsten, binnen de context van de school en ook online. De deelnemers werken gedurende het traject in koppels samen waarbij ze elkaar (ook online) volgen en samen werken aan een eindopdracht. Dit leertraject wordt begeleid door een deskundig trainer met ruime ervaring in het onderwijsveld en in het begeleiden van medewerkers, docenten en leidinggevenden. Bekijk het volledige programma.

Data en tijden

 • Maandag 23 september 2019
 • Maandag 25 november 2019
 • Maandag 27 januari 2020
   

Elke bijeenkomst vindt plaats van 16:00 tot 20:00 uur.

Locatie

Conferentiecentrum Kaap Doorn, Postweg 9, Doorn

Kosten

400 euro (excl. btw)

Meer informatie

Voor overige vragen over dit leertraject kunt u contact opnemen via info@vo-academie.nl  o.v.v. Oriëntatie op leiderschap.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online formulier. Voor dit leertraject zijn maximaal 20 plekken beschikbaar. Uiterlijk een week voorafgaand aan het traject vult de deelnemer een online vragenlijst in. Bij eventuele vragen wordt contact opgenomen door de begeleider van de bijeenkomsten.