Op steeds meer scholen wordt jeugdhulp op het niveau van de school georganiseerd. Dit gebeurt op verschillende manieren. Wat kunnen we leren van deze verschillende initiatieven? Met deelnemers aan deze groep gaan we in op de diverse organisatievormen, onderliggende vraagstukken en de individuele ontwikkelvragen. De eerste bijeenkomst staat gepland op 30 maart.

Uit verschillende ervaringen blijkt dat het laagdrempelig kunnen schakelen naar jeugdhulp, zware ondersteuning kan voorkomen en dat docenten op de scholen in hun handelen gebaat zijn bij de adviezen die jeugdhulpmedewerkers hen kunnen geven.

Wat kun je leren van deze verschillende vormen hoe jeugdhulp is georganiseerd? Wat werkt goed en welke vraagstukken spelen er nog? In de groep wordt (praktijk)kennis met elkaar gedeeld en is er ook ruimte voor het stellen van vragen aan experts (o.a. van het Nederlands Jeugdinstituut) en onderzoekers.

Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we in op de ontwikkelvragen die deelnemers ingediend hebben. Op basis van een clustering van de vraagstukken worden de thema’s van de volgende bijeenkomsten bepaald. In 2020 komt de ontwikkelgroep in totaal vier keer bij elkaar.

Datum en tijdstip

Maandag 30 maart 2020 (eerste bijeenkomst) van 12.30 tot 15.30 uur

Locatie

Utrecht (de precieze locatie volgt)

Voor wie

Onderwijs (schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden), jeugdhulporganisaties en gemeenten / leerplicht

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden

Meld u aan via het online formulier