In verband met het coronavirus vervallen alle bijeenkomsten van het Steunpunt Passend Onderwijs tot in ieder geval 6 april 2020. Via de nieuwsbrief en website van het steunpunt houden wij u op de hoogte van de nieuwe data rond de bijeenkomsten. Als u zich hebt ingeschreven voor een van de activiteiten, dan ontvangt u een email met meer informatie.

Over de bijeenkomst

Op steeds meer scholen wordt jeugdhulp op het niveau van de school georganiseerd. Dit gebeurt op verschillende manieren. Wat kunnen we leren van deze verschillende initiatieven? Met deelnemers aan deze groep gaan we in op de diverse organisatievormen, onderliggende vraagstukken en de individuele ontwikkelvragen. 

Uit verschillende ervaringen blijkt dat het laagdrempelig kunnen schakelen naar jeugdhulp, zware ondersteuning kan voorkomen en dat docenten op de scholen in hun handelen gebaat zijn bij de adviezen die jeugdhulpmedewerkers hen kunnen geven.

Wat kun je leren van deze verschillende vormen hoe jeugdhulp is georganiseerd? Wat werkt goed en welke vraagstukken spelen er nog? In de groep wordt (praktijk)kennis met elkaar gedeeld en is er ook ruimte voor het stellen van vragen aan experts (o.a. van het Nederlands Jeugdinstituut) en onderzoekers.

Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we in op de ontwikkelvragen die deelnemers ingediend hebben. Op basis van een clustering van de vraagstukken worden de thema’s van de volgende bijeenkomsten bepaald. In 2020 komt de ontwikkelgroep in totaal vier keer bij elkaar.