Het reduceren en het voorkomen van het aantal leerlingen dat thuis zit is een complex en weerbarstig vraagstuk. Leerlingen kunnen om uiteenlopende redenen thuiszitten. Vaak is een combinatie van 'onderwijs en jeugd aanbod' of samenwerking tussen beide nodig om deze jongeren op een duurzame manier terug te leiden naar het onderwijs.

Op verschillende plekken in het land wordt daarom voortdurend gezocht naar oplossingen en gestreefd naar het (verder) versterken van de samenwerking tussen de verschillende partijen. Uit o.a. het onderzoek ‘impuls thuiszitten’ (Regioplan onderzoek, 2019) blijkt dat er bij betrokkenen een grote behoefte is aan kennisdeling tussen regios en swv’s. Wat kan men van elkaar leren?

Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) organiseert de ontwikkelgroep (preventie) van thuiszitten met als doel kennisuitwisseling over de lokale aanpak van (preventie) van thuiszitten en de samenwerking te versterken.

De eerste bijeenkomst van de ontwikkelgroep staat gepland op 25 maart 2020. Tijdens deze bijeenkomst staan ontwikkelvragen van de verschillende deelnemers centraal. Op basis van deze sessie worden de thema’s voor opvolgende bijeenkomsten (drie in totaal) vastgesteld.

Middels een combinatie van kennisuitwisseling (ervaringen, maar ook bevindingen uit onderzoek) en ruimte om vragen met elkaar te bespreken, biedt het SPO samenwerkingsverbanden en gemeenten de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de diverse vraagstukken rondom thuiszittende jongeren.

Het SPO participeert tevens in het landelijk thuiszittersoverleg, waarin verschillende landelijke partnerorganisaties actief zijn. Zij zullen ook hun expertise tijdens de verschillende bijeenkomsten beschikbaar stellen.

Datum en tijden

Woensdag 25 maart 2020 (eerste bijeenkomst) van 12.30  tot 15.30 uur

Locatie

Utrecht (de precieze locatie volgt)

Voor wie

Onderwijs (schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden) en gemeenten / leerplicht

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden

Meld u aan via het online formulier.