In het najaar 2021 vinden de eerste twee bijeenkomsten van de ontwikkelgroep plaats. Tijdens deze online bijeenkomsten staan we allereerst stil bij het begrip aanwezigheid. Dit is meer dan simpelweg het tegenovergestelde van afwezigheid, maar wat houdt dat dan in? Denkt iedereen daar vanuit zijn of haar perspectief hetzelfde over? En wat betekent werken vanuit het begrip aanwezigheid voor alle betrokkenen, voor het dagelijks handelen in de praktijk en het beleid dat daaraan ondersteunend is?

Plenair programma 12 oktober

De online bijeenkomst van 12 oktober 2021 start met een plenair gedeelte waarin Ingrado de recente inzichten rondom het begrip aanwezigheid en het vormgeven van aanwezigheidsbeleid deelt. Daarna wordt een presentatie gegeven over de oudersteunpunten die door de samenwerkingsverbanden passend onderwijs opgericht gaan worden.

Ontwikkelgroep

Na het plenaire deel geeft u in de ontwikkelgroep samen met de andere deelnemers meer handen en voeten aan het begrip aanwezigheid en wat dit betekent voor het handelen in de dagelijkse praktijk. Dit doet u vanuit het perspectief van het door u gekozen thema. Bij inschrijving kunt u een voorkeur opgeven voor een van de onderstaande thema’s:

  1. Aanwezigheidsbeleid: hoe kun je als school actief beleid voeren op aanwezigheid en het echt zien van leerlingen? Hoe zorgt u ervoor dat dit levend beleid wordt? Hoe creëert u betrokkenheid van het gehele schoolteam? Wat vraagt dit van de verzuimregistratie/aanwezigheidsregistratie?
    – Aanwezigheidsbeleid in het PO
    – Aanwezigheidsbeleid in het VO
  2. Effectieve methodieken – wat werkt in een aanpak gericht op aanwezigheid, bij het voorkomen van schoolverzuim?
  3. Samenwerken – hoe creëert u echt gezamenlijk eigenaarschap/betrokkenheid/vertrouwen in de samenwerking, zowel binnen de interprofessionele samenwerking als in de samenwerking met leerlingen en hun ouders?
     

Onder begeleiding van een gespreksleider werkt u toe naar een concrete opbrengst. Hoe deze opbrengst er uit zal gaan zien, bepaalt u gezamenlijk, zowel qua inhoud als qua vorm. Wat al wel vaststaat is dat jullie inzichten en opbrengsten rondom het werken aan aanwezigheid aan het einde van 2021 verwerkt zullen gaan worden in een online magazine.

Praktische informatie

Voor wie: medewerkers van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden, medewerkers uit de jgz en jeugdhulpverlening  en leerplichtambtenaren

Wanneer:
- Dinsdag 12 oktober 2021 | 14.30 – 17.00 uur
- Dinsdag 23 november 2021 | 13.00 – 15.30 uur

Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Het is mogelijk om alleen in te schrijven op het plenaire deel van de bijeenkomst.

Direct aanmelden