Gezamenlijk werken we hard om mensen enthousiast te krijgen voor het vak van leraar. Ondanks alle inspanningen verlaat meer dan 11 procent van de beginnende leraren in het vo het vak binnen twee jaar. Startende leraren ervaren een gebrek in begeleiding, teamgeest en professioneel verdiepend contact. Leraren werven en behouden is één van de grootste opgaven waar onze sector momenteel mee te maken heeft. Wat kan je als bestuur, school of onderwijsregio doen om meer potentiële doelgroepen te kunnen aanspreken, zoals de zij-instromer? Hoe kun je deze groep (gezond) binnen het beroep van leraar begeleiden en behouden? En wat vraagt dit van de inrichting van het werken en leren binnen jouw organisatie?

Voortgezet Leren en Stichting OnderwijsIn organiseren gezamenlijk dit Ontwikkellab voor scholen, besturen en onderwijsregio's gericht op het vo. Meld je nu aan voor het Ontwikkellab: Hoe houden we zij-instromers (gezond) in het voortgezet onderwijs? Dit Ontwikkellab start op 3 oktober.

 

Wat kan je verwachten?

In dit Ontwikkellab ga je tijdens vier bijeenkomsten onder begeleiding van een ervaren procesbegeleider met andere deelnemers aan de slag. Dit doe je aan de hand van de leervraag: Hoe kunnen we zij-instromers duurzaam een gezonde werkplek in het voortgezet onderwijs aanbieden? Aan de hand hiervan ontwikkel je een visie en concreet uitvoerbaar beleid ten aanzien van het duurzaam behouden van zij-instromers. 

In de bijeenkomsten leer je van en met elkaar, doe je nieuwe inzichten op en krijg je zowel praktijk- als wetenschappelijke kennis en praktische handvatten aangereikt. Stichting OnderwijsIn levert een waardevolle bijdrage aan dit Ontwikkellab. Dit doen ze aan de hand van jarenlange ervaring op het onderwerp via het programma ‘trainees in onderwijs’ en een waardevol netwerk van opleidingen, scholen, trainees en ex-trainees. 

 Vragen die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen zijn: 

 • Wie zijn potentiële zij-instromers? 
 • Wat kan en brengt deze groep? 
 • Hoe organiseer je een passend takenpakket voor de zij-instromer? 
 • Hoe organiseer je het opleiden en begeleiden in jouw organisatie rondom zij-instromers? 
 • Hoe kom je tot een krachtige en aantrekkelijke werkomgeving voor zij-instromers?  

We leggen succesfactoren, verbeterpunten, beperkingen en kansen bloot om op basis daarvan een ontwerp te maken voor krachtige en duurzame leer- en werkomgevingen voor zij-instromers. 

Als deelnemer word je aangemoedigd om nieuw opgedane kennis en inzichten te vertalen naar een plan van aanpak voor jouw eigen werkcontext (Bijvoorbeeld jouw school of de onderwijsregio waarin je werkt). We maken daarbij gebruik van ‘waarderend onderzoek’ en borduren voort op dat wat er al goed gaat. Daarnaast word je uitgedaagd om mee te denken over hoe we de opgedane kennis en ervaringen kunnen vertalen naar beleid en een handelingsrepertoire voor andere situaties. 

 

*ZIJ-INSTROMERS EN ANDERE POTENTIELE NIEUWE DOELGROEPEN  
De interesse voor het docentschap ís er. Naast de bevoegde leraren die fris van de opleiding komen zien we steeds meer ‘leraar van buiten’ die (opnieuw) beginnen aan hun carrière in het onderwijs. Denk hierbij aan zij-instromers, herintreders of professionals met een slapende bevoegdheid. Of anders-bevoegden die een tweede vak willen geven. We zien ook regelmatig leraren met een pabo-diploma, die met een aanvullend certificaat les kunnen geven in het vmbo of vakspecialisten/technici die starten als instructeur of leraar. Daarnaast zien we in toenemende mate professionals die de voorkeur geven aan hybride docentschap en het lesgeven combineren met een andere baan.  
gebaseerd op: handreiking-zij-instroomdef.pdf (voion.nl)

 

Wat levert het op?

Na deelname aan dit Ontwikkellab: 

 • Weet je wat de belangrijkste randvoorwaarden zijn om van zij-instroom een succes te maken binnen jouw schoolorganisatie. Je hebt hiervoor een visie en strategie ontwikkeld en heb je de aandachtspunten scherp. Daarnaast heb je duidelijk plan voor de uitvoering, monitoring en evaluatie voor het traject voor zij-instroom.
 • Heb je praktische ervaringen en inzichten met elkaar gedeeld en van elkaar geleerd.
 • Heb je zowel praktijk- als wetenschappelijke kennis en praktische handvatten aangereikt gekregen.
 • Heb je meer kennis over de groep zij-instromers, wat zij nodig hebben en hoe zij naar werken in het onderwijs kijken.
 • Kun je opgedane kennis en inspiratie omzetten in concrete acties, visie of ontwerpen voor jouw school of onderwijsregio.
 • Heb je een waardevol netwerk opgebouwd.


Voor wie?

Het Ontwikkellab is bedoeld voor een diverse doelgroep. Bijvoorbeeld:   

 • De schoolleider die een trainee, zij-instromer of andere nieuwe werknemers in de school heeft. 
 • De HR-professional die bezig is met werving, selectie, formatieplanning en afspraken over banen.  
 • De schoolopleider/teamleider die een mooi verhaal te delen heeft ten aanzien van trajecten voor nieuwe leraren/trainees/zij-instromers.   
 • De projectleider of beleidsadviseur die in de regio bezig is met het vormgeven en mogelijk maken van waardevolle trajecten voor nieuwe leraren/trainees/zij-instromers. 
 • De bestuurder die ziet dat het nodig is om anders te gaan organiseren om personeel te blijven boeien en binden.  

 

Waar en wanneer?

Het Ontwikkellab vindt plaats op de volgende data: (nog in overleg) 

 • Donderdagmiddag 3 oktober 2024 van 13.00 – 18.00 uur  
 • Donderdagmiddag 14 november 2024 van 13.00 – 18.00 uur 
 • Woensdagmiddag 11 december 2024 van 13.00 – 18.00 uur 
 • Donderdagmiddag 20 maart 2025 van 13.00 – 18.00 uur  

 

Locatie: VO-raad, Aidadreef 4 in Utrecht.  

 

De kosten

Deelname aan dit leernetwerk is kosteloos.

 

Meedoen?

Meld je hier aan vóór 13 september 2024. In totaal is er plek voor 25 personen. Bij over-inschrijving werken we met een wachtlijst. Het is voor dit Ontwikkellab van belang om je met twee deelnemers per onderwijsorganisatie in te schrijven. Op deze manier kunnen jullie de geleerde lessen gezamenlijk inbrengen in jullie organisatie.*

*Bij voorkeur twee collega's uit dezelfde organisatie met verschillende functies, zoals een school(op)leider en iemand uit het MT. 

 

Vragen?

Heb je vragen over het leernetwerk? Stuur dan een e-mail naar voortgezetleren@vo-raad.nl of bel 030 232 48 80.

Dit Ontwikkellab wordt georganiseerd vanuit het programma Voortgezet Leren. Het programma biedt inspiratie, handvatten en concrete tools voor het realiseren van schoolontwikkeling; de drijvende kracht achter de kwaliteit van het onderwijs. Bekijk hier wat Voortgezet Leren voor jou kan betekenen.
Direct aanmelden