Soa Aids Nederland en Rutgers organiseren samen met GGD’en van 11 t/m 15 februari de ‘Week van de Liefde’. In deze week kunnen scholen extra aandacht besteden aan thema’s als relaties, seksualiteit en seksuele diversiteit. In het kader van de week is ondersteuning beschikbaar voor scholen om dit op een zo goed mogelijke manier te doen.

Zo ontvangen scholen die zich aanmelden voor de Week van de Liefde, een pakket met materialen voor aankleding van de school en leerlingboekjes van het lespakket Lang Leve de Liefde. Daarnaast is in en voorafgaand aan de week een trainingsaanbod voor docenten beschikbaar, waarbij ze leren goed invulling te geven aan de lessen seksuele en relationele vorming.

De website rond de Week van de Liefde bevat verder tips over hoe scholen invulling kunnen geven aan de Week van de Liefde en dit kunnen voorbereiden, en hoe zij de thema's seksuele en relationele vorming en seksuele diversiteit structureel een plek in het curriculum kunnen geven.

Lang Leve de Liefde Awards 

Tijdens de Week van de Liefde worden weer de Lang Leve de Liefde Awards uitgereikt. Met deze awards worden scholen in het zonnetje gezet waar seksuele vorming, seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit vast onderdeel zijn van het curriculum en effectieve lesmethoden worden ingezet.

Zie ook het persbericht van de Week van de Liefde.