Op maandag 1 juli wordt het startsein gegeven voor het leernetwerk ‘Onderzoek voortgezet onderwijs’ van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. In 2016 is - tijdens de subsidieronde voor de pilot 'Werkplaatsen onderwijsonderzoek' van het NRO - gebleken hoeveel partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen bezig zijn met onderzoek. Met dit leernetwerk, waar kennisdeling en -ontwikkeling centraal staan, wil het Platform die beweging graag ondersteunen. (Onderzoeks)coördinatoren van partnerschappen 'Samen opleiden' kunnen zich aanmelden voor deelname.

Het doel van het leernetwerk is het samenbrengen van partnerschappen 'Samen Opleiden' met ambities op het gebied van onderzoek, en het bevorderen van samenwerken aan en uitwisselen op gedeelde vraagstukken en knelpunten. Het leernetwerk biedt daartoe informatieve, interactieve en inspirerende bijeenkomsten over de thema’s begripsverheldering van onderzoek, de afstemming tussen school en kennisinstituut, en de onderzoeksinfrastructuur binnen een partnerschap Samen Opleiden. In het najaar van 2019 vinden de eerste twee bijeenkomsten plaats.

Voor wie?

Het leernetwerk is voor partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen (vo). Voor de startbijeenkomst worden (onderzoeks)coördinatoren van partnerschappen vo uitgenodigd zich aan te melden én, zo mogelijk, een collega van de lerarenopleiding mee te nemen. Deze dag inventariseren deelnemers wat de grootste vraagstukken zijn op het gebied van onderzoek binnen een partnerschap.

Voor verdere deelname aan het leernetwerk is het aan te raden om dat met minimaal twee personen te doen: de (onderzoeks)coördinator als vaste vertegenwoordiger van het partnerschap en daarnaast een collega uit het partnerschap belegd met onderzoek. Afhankelijk van het thema van de bijeenkomst sluiten naast de coördinator een of twee collega’s uit het partnerschap aan.

Datum en tijd startbijeenkomst

Maandag 1 juli 2019 van 16.00 tot 17.45 uur. Inloop vanaf 15.45 uur. Aansluitend om 17.45 uur is er een buffet.

Locatie

VO-raad, Aidadreef 4, Utrecht

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Meer informatie

Meer informatie over de startbijeenkomst en het leernetwerk onderzoek vindt u op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.