Op dinsdag 6 juni van 13.00 tot 15.00 uur organiseren het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) een bijeenkomst voor scholen die starten met of plannen maken voor integratie of nauwe samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs.

Denk aan samenwerking tussen bao en sbo, sbo en so (of alledrie), vso en pro of vso en vo (of alledrie). Soms is er ook nog samenwerking met jeugdzorg of kinderopvang.  

Wil je weten wat er gaande is op dit gebied? Wil je informatie over een goede start daarmee? Kun je tips en ervaringen van anderen gebruiken? Heb je methodische, organisatorische of andere vragen? Dan ben je van harte welkom! 

Als je nu al vragen hebt, geef ze dan door bij je aanmelding. 

Praktische informatie

Datum: dinsdag 6 juni 2023
Tijd: 13.00 – 15.00 uur
Voor wie: scholen die starten met of plannen maken voor integratie of nauwe samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs
Kosten: Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden

Direct aanmelden