Op 13 september gaat de derde tranche van het traject ‘Collegiale bestuurlijke visitatie’ van start. Binnen dit traject van de VO-academie wordt uw school gevisiteerd door een commissie bestaande uit collega-bestuurders, die u – aan de hand van een zelfevaluatie en eigen leervragen – feedback en advies geeft over (de ontwikkeling van) uw bestuur en onderwijs. Het traject kan zo een impuls geven aan uw eigen professionalisering en die van de school.

Hoe verloopt het traject?

Bij deelname krijgt u eerst een trainingsbijeenkomst, waarbij u leert om een zelfevaluatie te schrijven en goede feedback te geven. Voorafgaand aan de visitatie maakt u een zelfevaluatie en formuleert u één of meer leervragen waar de visitatiecommissie feedback op zal geven.

De visitatiecommissie komt een dag langs en spreekt met het bestuur en met verschillende panels van de raad van toezicht, eindverantwoordelijk schoolleiders, ouders, docenten, leerlingen en bijvoorbeeld het stafbureau. Aan het eind van de dag koppelt de visitatiecommissie de belangrijkste observaties terug. Later volgt nog een schriftelijke rapportage. Na verloop van tijd neemt de voorzitter van de visitatiecommissie nog een keer contact met u op om te vragen of u al uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen.

Data

De startbijeenkomst van het traject vindt plaats op woensdag 13 september 2017 van 13.30 tot 16.30 uur bij de VO-raad in Utrecht. De trainingsbijeenkomst is op 9 oktober van 12.00 tot 16.00 uur.

De visitaties zullen plaatvinden in de periode januari 2018 t/m september 2018 (u kunt in uw aanmelding aangeven welke datum uw voorkeur heeft). De eindbijeenkomst is op 3 oktober 2018 van 13.00 tot 17.00 uur.

Voor wie?

Het traject is bedoeld voor bestuurders in het vo.

Kosten

De kosten bedragen 10.000 euro. 50% wordt door de VO-academie betaald en 50% is voor rekening van het deelnemende schoolbestuur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het formulier van de VO-academie. Let op: het wordt aangeraden om als voltallig bestuur deel te nemen aan het traject. Namens het bestuur is één aanmelding voldoende. Er zijn in totaal 16 plaatsen beschikbaar.

Meer informatie

Op de website van de VO-academie leest u meer over het traject en de ervaringen van eerdere deelnemers. Zie ook de flyer over het traject.