Op 22 juni 2021 organiseert Bouwstenen een online actualiteitencollege over sturing en monitoring op basis van het feitelijk energiegebruik. Iedereen kan zich aanmelden, partners van Bouwstenen kunnen gratis aanmelden.

Sturen op basis van feiten

De verplichte energiemaatregelen in het kader van de Wet milieubeheer en de objectgerichte (label) aanpak zijn niet ideaal. Om op portefeuilleniveau kosteneffectief te kunnen werken pleit het Bouwstenen-netwerk ervoor te sturen op basis van concrete doelen en feitelijke prestaties; ook als het om energie gaat. Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Utrecht, scholenstichting Boor en diverse andere organisaties hebben hierin al een slag in gemaakt.

Gedragen voorstel

De wens om te sturen op basis van feitelijk energiegebruik wordt ook bestuurlijk gedragen, onder andere door de gemeente Arnhem en het Carmelcollege. Het krijgt ook steeds meer gehoor in Den Haag. Zo is er een convenant in de maak waarbij organisaties die kunnen aantonen dat ze op portefeuilleniveau energie besparen, vrijstelling kunnen krijgen van de maatregelplicht. Het voorstel past ook goed bij de nieuwe Europese normen waarbij gestuurd wordt op basis van kilowatt uur per vierkante meter per jaar (KWh/m2/jr).

Maar hoe doet u dat?  

Maar hoe operationaliseert u dat sturen en monitoren op basis van het feitelijk energiegebruik en hoe maken we hier echt werk van? Ingrid de Moel, directeur Bouwstenen, had daarover een indringend gesprek met Renée Heeren van het Kadaster en Fridse Mobach van het Carmelcollege. Ze onderschrijven de ambitie en benoemen wat er nodig is om hierin vooruit te komen.

Inhoud programma

De bijeenkomst is vooral bedoeld om de ervaring van deze drie partijen met het werkveld te delen. Waar staan ze nu? Welke stappen hebben ze al gezet? Welke keuzes hebben ze daarbij gemaakt? Wat staat er voor komende periode op stapel?

Samen met hen en de deelnemers kijken we welke stappen ieder voor zich kan nemen en wat daarvoor nodig is. Maar ook hoe we hierin gezamenlijk vooruit komen. Kortom, er is volop ruimte om ervaring en cases te delen. Zo krijgen we allemaal goed zicht op de praktische mogelijkheden en ontwikkelingen rond het sturen op basis van feitelijk energiegebruik.

Drie praktijkcases

Tijdens deze bijeenkomst duiken we dieper in op de praktijk van Royal HaskoningDHV, het Carmelcollege en de gemeenten Arnhem. Welke stappen hebben zij al gezet? En wat kwamen ze daarbij tegen? Het zijn drie verschillende praktijkcases:

  • Royal HaskoningDHV adviseert gemeenten en scholen rond de verduurzaming van de portefeuille, maar heeft ook zelf een vastgoedportefeuille. Ze gebruiken hun kantoren als case.
  • Het Carmelcollege is zowel eigenaar als gebruiker van scholen en kijkt scherp hoe ze de gebruikers van deze scholen in de ambitie kunnen meenemen.
  • De gemeente Arnhem heeft een portefeuille van uiteenlopende gebouwen en is lang niet altijd zelf de gebruiker. Dat vraagt extra aandacht voor onderlinge (gegevens) uitwisseling.
     

Datum en tijd

De bijeenkomst vindt plaats op  22 juni 2021 van 14.30 tot 16.00 uur.

Meedoen?

De bijeenkomst is gratis voor partners van Bouwstenen. Overige belangstellenden betalen € 195,-. ex btw. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het online formulier.

 Meer informatie

 

Direct aanmelden