Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) organiseert op vrijdag 23 juni 2023 een symposium in Leiden met als thema burgerschap en kansengelijkheid.

Het thema Burgerschap en Kansengelijkheid staat centraal op het symposium voor leraren uit de onder- en bovenbouw en school- en teamleiders. Naomi van Stapele en Laurence Guérin, respectievelijk Lector Inclusieve Educatie en Lector Wereldburgerschap aan de Haagse Hogeschool, houden een keynote over de vraag wat het belang is van een klassengroep en de groepscohesie in een geïndividualiseerde samenleving. Ook zijn er verschillende workshops over gevoelige onderwerpen in de klas, meertaligheid, burgerschap op school en de perceptie van kansengelijkheid. 

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland 

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) is een samenwerkingsnetwerk tussen het voortgezet en hoger onderwijs voor alle schoolvakken en vakoverstijgend onderwijs. Vier universiteiten, vier hogescholen, zestig middelbare scholen, verschillende gemeenten, bedrijven, musea en andere maatschappelijke instellingen zijn aangesloten. Het doel van de samenwerking is een betere aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs van leerlingen. 

Praktische informatie 

Datum en tijd: Vrijdag 23 juni 2023 van 13.30 tot 18.00 uur 
Locatie: Universiteit Leiden
Voor wie: leraren, school- en teamleiders uit heel Nederland

Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ. Voor leraren van niet-partnerscholen zijn de kosten voor deelname €25.

Meer informatie en aanmelden kan via onderstaande link.

Direct aanmelden