Donderdag 21 maart organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs voor schoolbestuurders en leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden een themabijeenkomst over governance passend onderwijs.

Tijdens de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en de VO-raad stemden de leden in met de versterking van governance op het niveau van het samenwerkingsverband. Een van de concrete maatregelen gaat over de introductie van ten minste één onafhankelijk lid in het toezichthoudend orgaan. Minister Slob noemt de maatregelen voor onafhankelijk toezicht een goede inzet.

Om schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hierin te ondersteunen is vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs een handreiking opgesteld die ingaat op het instellen van een onafhankelijk voorzitter binnen de verschillende bestuursmodellen van het samenwerkingsverband.

Tijdens deze themabijeenkomst gaan we in op de actualiteiten rond governance passend onderwijs en over de vervolgstappen ten aanzien van de ALV-uitspraak. Daarnaast praten we door over de onderwerpen ‘kwaliteit van de bestuurlijke samenwerking’ en het toezichtskader van de onderwijsinspectie.

Programma

09.30 uur Inloop en welkom
10.00 uur Passend onderwijs en governance: ALV besluit tot uitvoering –  door Dennis van Velzen (namens de PO-Raad en de VO-raad)
10.30 uur Onafhankelijk voorzitter en de verschillende bestuursmodellen –  door Harry Nijkamp
11.00 uur Pauze
11.15 uur Versterking governance en bestuurlijke samenwerking – door Harry Nijkamp
12.15 uur Afronding bijeenkomst en aansluitend lunch

Praktische informatie

De bijeenkomst wordt georganiseerd op een locatie in Utrecht (meer informatie volgt). Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. Aanmelden kan via het online formulier.