Samenwerkingsverbanden (swv-en) en scholen hebben in het kader van passend onderwijs veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. Waar moet je rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen tussen de scholen binnen het swv, de informatieuitwisseling tussen samenwerkingsverband en school en andere partners zoals jeugdhulp en zorg?

Om die reden organiseren de PO-Raad, VO-raad, NJi, Kennisnet, NVO, NIP en ouders & onderwijs in december twee bijeenkomsten voor vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, scholen en orthopedagogen en psychologen. Tijdens deze bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Privacywetgeving en de taken van scholen en samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs. Inclusief de toelichting op de digitale privacy tool.
  • Rechten en plichten van ouders (o.a. inzage/informeren en toestemming).
  • Rol en beroepscode deskundigen (orthopedagogen en psychologen).
  • Delen van gegevens met partners (o.a. gemeente, jeugdhulp en zorg).


Vraag vooraf indienen?

Naast het delen van  informatie en praktische tips, is er veel gelegenheid voor het stellen van vragen. Mocht u vooraf al een vraag willen inbrengen, dan kunt u deze vraag richten aan het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.

Programma

09.00 – 09.30 uur: Inloop en welkom

09.30 – 10.15 uur: Privacywetgeving en kennismaking digitale privacy tool, Job Vos (Kennisnet)

10.15 – 10.30 uur: Pauze en naar de informatierondes

10.30 – 11.00 uur: Dieper in op de digitale privacy tool, Mike Jolink (VO-raad)

11.00 – 11.15 uur: Korte koffiepauze en wissel naar workshopruimtes

11.15 – 12.15 uur: Workshopronde: keuze uit de volgende workshops:

  1.  Bevoegdheden van het onderwijs en rechten en plichten van ouders, Harry Nijkamp (jurist) en Ouders & Onderwijs
  2.  Deskundigen en onderzoek, Els Snijders (NVO) en Wilma Lozowski (NIP)
  3.  Delen van gegevens met externe partners, Marij Bosdriesz (Nji)
  4.  Privacy en de samenwerking met samenwerkingsverbanden en verdiepende vragen privacy tool, Job Vos en Marjan Frijns (Kennisnet), Inge van der Heul (OCW) en Anne Goris (VO-raad)

12.15 – 12.45 uur: Afsluiting bijeenkomst en gezamenlijke lunch

Datum en tijd

Op 7 december van 09.00 uur tot 12.45 uur in NH Eindhoven Centre, Vestdijk 5, Eindhoven (routebeschrijving).
(Er is op 12 december een soortgelijke bijeenkomst in Utrecht)

Voor wie

Vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, medewerkers scholen (schoolleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders) en orthopedagogen en psychologen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Aanmelden

De bijeenkomst is vol; de aanmelding is gesloten.

Digitale privacy tool

Graag wijzen wij u ook op de digitale  privacy tool die de VO-raad en PO-Raad in samenwerking met OCW, NJi, NVO, NIP en kennisnet hebben ontwikkeld. Deze tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen en handelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veelgestelde vragen daarover. Klik hier voor de tool.

Meer informatie?
Heeft u vragen over deze bijeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Passend Onderwijs VO: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.