Er is werk aan de winkel om toetsen en examineren weer dusdanig te positioneren dat het bijdraagt aan het leren van de leerlingen. In deze regiobijeenkomst staan we stil bij de verschillende mogelijkheden om dat te realiseren.

Het thema ‘Toetsen en examineren’ staat volop in de publieke belangstelling. Het ongemak en ongenoegen over de wijze waarop de toetsing en examinering op dit moment is ingericht, neemt toe. Leerlingen klagen over de toetsdruk en scholen geven aan dat het gesprek gevoerd moet worden over het aanpassen van de centrale examensystematiek, omdat de huidige toets- en examenpraktijk uit de pas loopt met de noodzakelijke innovaties in het onderwijs, zoals flexibilisering en aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden. Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende workshops u meer kennis en inzicht geven over ‘Toetsen en examinering’. 

Datum en tijd

Dinsdag 9 april 2019, 15.00 uur tot 20.00 uur (inclusief maaltijd)

Locatie

Hotel Van der Valk, Lavendelheide 4 in Drachten

Programma

  • 15.00 uur: Inloop
  • 15.30 uur – 15.40 uur: Welkomstwoord door het regiobestuur en korte kennismaking met nieuwe vertegenwoordiger vanuit Regio Noord in het SLP
  • 15.40 uur - 16.30 uur: Plenaire inleiding toetsing en examinering door prof. dr. Sietske Waslander (hoogleraar sociologie)
  • 16.45 uur - 17.30 uur: Ronde 1 workshops
  • 17.45 uur - 18.30 uur: Ronde 2 workshops
  • 18.30 uur - 19.00 uur: Actuele ontwikkelingen door Paul Rosenmöller
  • 19.00 uur - 20.00 uur: Gezamenlijke maaltijd


Aanmelding en kosten

U kunt zich via het aanmeldformulier aanmelden voor deze bijeenkomst. Dit is mogelijk tot en met 2 april 2019. Annuleren is na 2 april 2019 is helaas niet meer mogelijk. Bij verhindering kunt u wel een vervanger sturen. Na inschrijving ontvangt u een week van tevoren een bevestiging. De kosten voor het bijwonen van deze bijeenkomst bedragen 37,00 euro p.p.

Vragen

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Hélène van Oostrom via helenevanoostrom@vo-raad.nl.