Op 26 september organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een bijeenkomst over ‘Samen interprofessioneel opleiden voor inclusiever onderwijs’. Hierbij verkennen we samen verder hoe interprofessioneel Samen Opleiden en werken kan bijdragen aan inclusiever onderwijs.

Op het programma staan bijdragen vanuit beleid, praktijk en onderzoek, en de uitwisseling tussen deelnemers. Het ministerie van OCW geeft een toelichting op het beleidskader ‘Met elkaar voor alle kinderen en jongeren werken aan een inclusieve leeromgeving’ en de implicaties hiervan voor de toerusting van leraren. Ook delen zij de hoogtepunten uit het verdiepende onderzoek naar de toerusting en ondersteuning van leraren in het funderend onderwijs, gespecialiseerd onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Meer informatie en documenten over inclusief onderwijs vanuit OCW zijn terug te vinden op de pagina Inclusief onderwijs | Rijksoverheid.nl.

Inspiratie uit de praktijk

Verder krijgen we een inkijkje in de praktijk van het partnerschap ISOP (Interprofessioneel Samen Opleiden en Professionaliseren). Carolien van Riswijk (programmaleider ISOP) en Martine Merkx (onderwijskundig verbinder bij IJsselgraaf en directeur van basisschool De Woordhof) delen hun ervaringen en inzichten vanuit het partnerschap én de academische werkplaats ‘Interprofessioneel samenwerken voor een inclusief aanbod’. In het partnerschap wordt gewerkt met interprofessionele leerteams, waarin leraren in opleiding niet alleen leren samenwerken met elkaar, maar ook met bijvoorbeeld lerarenondersteuners, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. In de onderzoekswerkplaats wordt gewerkt aan de onderzoeksvraag: Wat helpt teams om de interprofessionele dialoog te voeren over inclusie?

Interactieve sessie

In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we in gesprek en wisselen we kennis en ervaringen uit over interprofessioneel samen opleiden voor inclusiever onderwijs. We focussen op de vraag: wat kan je toepassen in de praktijk van je partnerschap, samenwerkingsverband, school, bestuur of opleiding, en hoe werk je daaraan? Wie en wat heb je daarbij nog nodig? Kortom, er is tijdens de bijeenkomst volop ruimte om elkaar te informeren, inspireren en ervaringen uit te wisselen, en zo samen stappen te zetten op het gebied van interprofessioneel opleiden voor inclusiever onderwijs!

Praktische informatie

  • Datum en tijd: donderdag 26 september 2024, van 9.30 -13.00 uur, inclusief lunch (to go)
  • Locatie: Seats2meet, Moreelse Park 65, Utrecht
  • Voor wie: Opleiders scholen en instituten, programmaleiders partnerschappen, coördinerende schoolopleiders, schoolleiders, beleidsmedewerkers swv’s, kwaliteitszorgmedewerkers.
Direct aanmelden