Het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg organiseren twee themabijeenkomsten voor iedereen die is geïnteresseerd in of betrokken bij samenwerking of integratie van regulier en speciaal onderwijs. De bijeenkomsten worden op een nader te bepalen plaats gehouden, in het midden van het land.

Op woensdag 27 september 2023 vindt van 13.00 – 16.00 uur een themabijeenkomst plaats over ‘Terugplaatsing’. Heb je zelf goede ervaringen met terugplaatsing van speciaal naar regulier onderwijs of wil je daar juist meer werk van maken? Kom dan naar deze bijeenkomst. Aanmelden kan via dit formulier.

De andere bijeenkomst vindt plaats op 29 november. Zie hier voor meer informatie.

Direct aanmelden