Effectieve begeleiding van startende leraren leidt tot een snellere professionele groei. En daardoor tot betere resultaten van leerlingen en beter onderwijs. Ook kan begeleiding helpen voorkomen dat leraren onnodig het onderwijs verlaten. Door de begeleiding van startende leraren goed te verankeren in de schoolorganisatie kan de koppeling worden gemaakt met bredere organisatievraagstukken, zoals het voorkomen van uitval van leraren en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Maar hoe leg je die verbinding? En hoe zorg je ervoor dat de hele schoolorganisatie profiteert van goede begeleiding van startende leraren? Tijdens deze bijeenkomst wordt de verbinding gelegd tussen de inductiefase van leraren en organisatievraagstukken uit de praktijk van schoolleiders.

Wat kunt u verwachten?

Twee bestuurders en een wetenschapper delen hun kennis en ervaringen met het verankeren van de begeleiding van startende leraren in de schoolorganisatie. 

Zo vertelt Jan van Schilt, voorzitter van de centrale directie van het Bonhoeffer College, over zijn visie op de waarde van startende leraren voor de schoolorganisatie. Dit doet hij vanuit de vraag ‘Wat is het organisatievraagstuk en hoe kun je dat verbinden aan de begeleiding van startende leraren?’. Gisela Assenberg, rector-bestuurder van het Alfrink College, deelt hoe de begeleiding van startende leraren voor haar en de school een vanzelfsprekendheid is geworden. Tijdens de bijeenkomst gaat ze in op de manieren waarop de begeleiding is verweven in de schoolorganisatie.

Harmen Schaap, onderwijswetenschapper en lerarenopleider van de Radboud Docenten Academie, gaat in zijn bijdrage in op professionele identiteit, spanningen en stuurkracht van startende leraren. Vanuit jarenlang onderzoek naar startende leraren in scholen illustreert hij de complexiteit van inductieprogramma’s. Een tipje van de sluier betreft zijn stellingen ‘begeleiding van startende leraren is de verantwoordelijkheid van de gehele schoolorganisatie’ en ‘startende leraren hebben de potentie om bij te dragen aan schoolontwikkeling, maar die potentie moet wel benut worden’.

Aansluitend wordt een panelgesprek gevoerd aan de hand van vragen van deelnemers: welk organisatievraagstuk is voor uw school actueel en hoe kunt u dat verbinden aan de begeleiding van startende leraren?

Wat levert deelname op?

Na de bijeenkomst heeft u inzicht verkregen in de organisatievraagstukken die raken met de begeleiding van startende leraren. Ook heeft u concrete handvatten waarmee u de begeleiding van startende leraren kunt positioneren in de school. Daarnaast heeft u inzicht verkregen in manieren waarop de hele schoolorganisatie kan leren en groeien van de inductiefase van leraren.

Doelgroep

Schoolleiders (zowel eindverantwoordelijk als middenmanagement) en HRM’ers. 
Deelname in tweetallen van eindverantwoordelijk schoolleider en teamleider is aan te raden.

Praktische informatie

De online bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 oktober van 15.00 tot uiterlijk 17.00 uur en is gratis te volgen.

Direct aanmelden