Door de begeleiding van startende leraren goed te verankeren in de schoolorganisatie kan de koppeling worden gemaakt met bredere organisatievraagstukken, zoals het voorkomen van uitval van leraren en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Tijdens deze bijeenkomst wordt de verbinding gelegd tussen de inductiefase van leraren en organisatievraagstukken uit de praktijk van schoolleiders. Experts, bestuurders en schoolleiders delen hun kennis en ervaringen met het verankeren van de begeleiding van startende leraren in de schoolorganisatie.

Programma

Het programma begint om 15.00 uur en is om 17.00 uur afgelopen. Meer informatie over het programma volgt.

Direct aanmelden