In 2023 organiseert de VO-raad een nieuwe serie collegiale visitaties*. Doe mee aan de eendaagse training tot visitator op 16 februari 2023. Na de training ben je goed voorbereid om een collegiale visitatie uit te voeren. Doe mee en leer hoe je een visitatie uitvoert.
*Het verbeteren van de onderwijskwaliteit of de schoolorganisatie begint bij weten waar je nu als school staat. Wat gaat goed en wat kan er beter? Welke blinde vlekken zijn er? Bij een visitatie houdt een visitatiecommissie de gevisiteerde school een spiegel voor en ontdekt de school welke verbeterstappen gezet kunnen worden.


Programma

Je leert tijdens deze dag meer over de werkwijze van de collegiale visitatie en werkt aan je vaardigheden als lid van een visitatiecommissie. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Vraagformulering

  • Lesobservatie
  • Gesprekstechnieken
  • Geven van feedback
  • Rapporteren van bevindingen


Leren door te doen

Naast de trainingsdag neem je als visitator deel aan een visitatie op een andere school bij jou in de regio, onder begeleiding van een visitatievoorzitter. Voor de visitatiedag lees je je in in de (ontwikkelvraag van) de school. Na de visitatiedag lever je input voor de rapportage. 

Wat levert het op?

Door het uitvoeren van een visitatie werk je aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Door het kijkje in de keuken bij een andere school versterk je tegelijkertijd de lerende cultuur op jouw school. De gevisiteerde school krijgt op de eigen ontwikkelvraag een spiegel voorgehouden door een objectieve visitatiecommissie, waarna de school weet wat voor eventuele verbeterstappen te zetten. Door de training tot visitator weet je precies hoe je een collegiale visitatie uitvoert.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor schoolleiders en leraren. De training is ook geschikt voor besturen en samenwerkingsverbanden. Het is de bedoeling dat je deze training samen met één of twee collega’s volgt.

Kosten

Deelname aan deze training is kosteloos.

Wanneer?

De training vindt plaats op donderdag 16 februari van 09.15 tot 16.00 uur.

Waar?

Deze training vindt plaats in Utrecht, in gebouw Forum II (naast station Utrecht Overvecht).

Aanmelden

  • Meedoen aan de training tot visitator? Meld je hier aan.  Let op: het is de bedoeling dat je de training met één of twee collega’s volgt en dat iedereen zich individueel aanmeldt.
  • Wil jouw school ook een objectieve spiegel voorgehouden krijgen? Zie Collegiale visitatie (voortgezetleren.nl) voor meer informatie en laat via het formulier weten dat je interesse hebt.


Ervaringen van deelnemers

“Tijdens de training ervaar je zowel hoe het is om gevisiteerd te worden als een visitatie te geven. Leuk om dit vanuit beide kanten te ondergaan.”
“Tijdens deze training werk je ook vanuit je eigen ontwikkelvraag. Je krijgt praktische tips om de visitatie eigen te maken.”

Vragen?

Heb je vragen over de training Collegiale visitatie? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Direct aanmelden