In 2022 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met LBBO en BiOND een pilot rond het uitvoeren van collegiale visitaties passend onderwijs. De pilot begint met een eendaagse training. Na deze training neem je deel aan een visitatieteam en ga je op een andere school gericht kijken naar de ondersteuning in de lessen en in de school, waarbij je feedback geeft. Ondersteuningscoördinatoren van de andere school zullen daarnaast jouw school bezoeken en feedback geven.

Een eerdere evaluatie laat zien dat de deelnemers de bezoeken aan de andere school en de geboden feedback als zeer leerzaam ervaren, en dat dit hen helpt inzicht te krijgen in de eigen ondersteuningsstructuur.

Opzet van de training

De eendaagse training bestaat uit twee onderdelen. In de ochtend leer je meer over de werkwijze van de collegiale visitatie en het werken met de Scan Passend Onderwijs. Dit online instrument geeft inzicht in de stand van zaken als het gaat om de ondersteuningsstructuur van de school. In de middag werk je verder aan vaardigheden om een school te visiteren als lid van een visitatieteam. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer het observeren van lessen, het voeren van gesprekken en het geven van gerichte feedback aan het eind van een visitatie.

Per school twee deelnemers

In deze training is er plek voor maximaal 8 vo-scholen. Per school dienen minimaal twee deelnemers zich in te schrijven voor de training: de ondersteuningscoördinator samen met een leidinggevende. Indien mogelijk wordt een leraar of mentor als derde deelnemer op prijs gesteld. Dit bevordert het leren van en met elkaar. De training wordt verzorgd door Juliette Vermaas en Jos van der Pluijm.

Praktische informatie

Wanneer: 25 maart 2022
Tijd: 9.00 – 16.00 uur
Waar: Aidadreef 4 Utrecht
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden

Direct aanmelden