De training Ontwikkelkracht van 31 oktober 2019 zit helaas vol. In het voorjaar organiseren we een nieuwe training. Meld u aan voor de interesselijst, zodat we u hierover op de hoogte kunnen houden.

Meld u aan voor de interesselijst. 

Op 31 oktober start de training Ontwikkelkracht: voor een duurzame verandering op uw school. Welke vaardigheden heeft u nodig om een verandering tot een succes te maken? Hoe formuleert u een visie die gedragen wordt door de hele school en hoe krijgt u collega’s mee in de verandering? Waaruit bestaat een ontwikkel- en implementatieplan? Deze vragen staan centraal tijdens de training Ontwikkelkracht.

Voor wie? 

De training is voor formele en informele leiders/veranderaars in de school. Dit betekent dat zowel docenten als leidinggevenden kunnen deelnemen. Voor een duurzame verandering binnen uw school raden wij aan om niet alleen deel te nemen, maar om de training samen met één of twee collega’s te volgen.  

Het programma

De training bestaat uit vijf lesdagen, coaching en huiswerk- en praktijkopdrachten. U bent dus naast de lesdagen ook bezig met de training. Het traject duurt in totaal een half jaar. Hieronder staan de thema’s die aan bod komen tijdens de training. Alles wat u leert, kunt u direct in praktijk brengen op uw eigen school.

 • Visievorming vanuit urgentie en ambitie
 • Analyse beginsituatie en context
 • Ontwikkelstrategie bepalen
 • Plan van aanpak veranderproces
 • Aan de slag: implementeren, verbinden en betrokkenen meenemen
 • Evalueren, borgen en doorontwikkelen
   

Tussen de bijeenkomsten door vinden coachgesprekken plaats over uw persoonlijke ontwikkelvragen.

Data en locatie

 • 31 oktober vanaf 14.00 uur tot en met 1 november 15.00 uur, met overnachting (Berghotel Amersfoort, Utrechtseweg 225 te Amersfoort)
 • 12 december, van 9.00 tot 17.00 uur (Colour Kitchen Zuilen, Prinses Christinalaan 1 te Utrecht)
 • 3 februari, van 16.00 tot 20.00 uur (Aïdadreef 4, Utrecht)
 • 18 maart, van 16.00 tot 20.00 uur (Aïdadreef 4, Utrecht)
 •  

De opbrengsten

Na de training:

 • bent u zich bewust van uw eigen rol en positie in de verandering; 
 • heeft u praktische handvatten, theoretische kaders en diverse instrumenten om een duurzame verandering in uw school te stimuleren; 
 • heeft u een plan van aanpak voor de implementatie van de verandering; 
 • heeft u een persoonlijke groei doorgemaakt. 
   

De kosten

De training Ontwikkelkracht is gebaseerd op twee succesvolle trainingen uit eerdere projecten van de VO-raad en Schoolinfo. De training Ontwikkelkracht die start op 31 oktober is een pilot, omdat we het belangrijk vinden om feedback te ontvangen van deelnemers. Hiermee kunnen wij de training doorontwikkelen. Deelname aan deze pilot is kosteloos.

De training start met een tweedaags programma met overnachting. De verblijfskosten zijn voor eigen rekening van de deelnemer.

Aanmelden

Omdat deze training vol zit, kunt u zich niet meer aanmelden. We organiseren in het najaar nog een keer de training Ontwikkelkracht. Meld u hier aan voor de interesselijst, zodat we u hierover op de hoogte kunnen houden.

Vragen?

Heeft u vragen over de training Ontwikkelkracht? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.