De training Ontwikkelkracht zit helaas vol. Als je je aanmeldt, kom je op de reservelijst. We nemen contact met je op als er plekken vrij komen.

Voor wie? 

De training is voor formele en informele leiders/veranderaars in de school. Dit betekent dat per school leraren, beleidsmedewerkers en leidinggevenden mee kunnen doen. Voor een duurzame verandering binnen uw school vinden we het belangrijk dat er 2 of 3 personen per school deelnemen.

Programma 

De training bestaat uit vijf lesdagen, coaching en huiswerk- en praktijkopdrachten. U bent dus naast de lesdagen ook bezig met de training. Het hele traject duurt in totaal een half jaar. De volgende thema’s komen tijdens de training aan bod:

 • ambitie formuleren
 • beginsituatie en context analyseren
 • ontwikkelstrategie bepalen
 • stappenplan opstellen
 • aan de slag: implementeren en verbinden
 • evalueren, borgen en doorontwikkelen

 

Alles wat u leert, kunt u direct in praktijk brengen op uw eigen school. Tussen de bijeenkomsten door vinden coachgesprekken plaats over uw persoonlijke ontwikkelvragen.

Opbrengsten

Na de training:

 • bent u zich bewust van uw eigen rol en positie in de verandering.
 • heeft u praktische handvatten, theoretische kaders en diverse instrumenten om een duurzame verandering in uw school te stimuleren.
 • heeft u een plan van aanpak voor de implementatie van de verandering.
 • heeft u een persoonlijke groei doorgemaakt.

 

Kosten 

Deelname aan de training is kosteloos. De training start met een tweedaagse met overnachting (inclusief diner en ontbijt). De kosten voor de overnachting, het diner en het ontbijt zijn voor eigen rekening.

Data, tijden en locatie 

 • Tweedaagse: 6 en 7 februari
 • Bijeenkomst 2: 23 maart
 • Bijeenkomst 3: 14 mei
 • Bijeenkomst 4: 16 juni

 

De locatie van de trainingsdagen is in de omgeving van Utrecht. Meer informatie over de locatie en de tijden van de trainingsdagen wordt binnenkort beschikbaar.

Aanmelden

Meld u via dit formulier aan voor de training Ontwikkelkracht. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de training Ontwikkelkracht? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Ervaringen van deelnemers 

"Geïnspireerd worden buiten de waan van de dag, jezelf tijd en afstand van school gunnen om snel en praktisch aan de slag te gaan. Je komt echt een stap verder."

"Je krijgt een breder blikveld, het zet aan tot out of the box denken, het brengt je in verwarring, je komt tot andere inzichten over waar je nu daadwerkelijk staat."

"Erg inspirerend om actief bezig te zijn met je eigen schoolontwikkeling en daar commentaar/feedback op te krijgen van collega’s en van experts die met andere invalshoeken komen. Zo wordt je school echt een lerende school."

Direct aanmelden