Wilt u volgend schooljaar de succesvolle ontwikkelingen uit de corona-periode borgen binnen uw school? Of weer verder aan de slag met een lopende organisatie- of onderwijsontwikkeling? Tijdens de vijfdaagse training Ontwikkelkracht leert u samen met een collega welke stappen u kunt zetten om van deze ontwikkeling een succes te maken. Tussen de bijeenkomsten door gaat u in gesprek met een coach die u verder helpt met uw persoonlijke verandervaardigheden.

Voor wie?

De training is bedoeld voor iedereen binnen de school die zich bezighoudt met onderwijs- of organisatieontwikkeling. Dit betekent dat leraren, beleidsmedewerkers en leidinggevenden deel kunnen nemen aan de training. Om te zorgen voor een duurzame verandering, is het de bedoeling dat twee personen per school deelnemen, waarvan in ieder geval één in een leidinggevende functie.

Programma

De training bestaat uit vijf lesdagen, coaching en huiswerk- en praktijkopdrachten. U bent dus naast de lesdagen ook bezig met de training. Het traject duurt in totaal een half jaar. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • Ambitie vaststellen;
 • Beginsituatie analyseren;
 • Schoolcontext vaststellen;
 • Strategie bepalen;
 • Stappenplan maken;
 • Uitvoeren in de praktijk;
 • Evalueren en vervolgstappen bepalen.


Alles wat u leert, kunt u direct in praktijk brengen op uw school. Tussen de bijeenkomsten door vinden coachgesprekken plaats, waarin u uw persoonlijke ontwikkelvragen bespreekt met een coach.

Opbrengsten

Na het volgen van de training Ontwikkelkracht:

 • weet u hoe u een duurzame ontwikkeling tot stand brengt en hoe u draagvlak creëert.
 • heeft u praktische handvatten, theoretische kaders en diverse instrumenten om een duurzame verandering in uw school te stimuleren.
 • bent u zich bewust van uw eigen rol en positie in de verandering.
 • heeft u concrete stappen gezet in het maken van een plan van aanpak voor de ontwikkeling op uw school.
 • heeft u uw netwerk vergroot door contact met andere scholen die bezig zijn met een verandering.


Kosten

Voor de deelname aan de training vragen we een eigen bijdrage van € 250,- per deelnemer. Dit komt dus neer op € 500,- per deelnemende school.

Data en tijden

 • Bijeenkomst 1 en 2: Donderdag 18 november en vrijdag 19 november, tweedaagse met overnachting en diner (anderhalve dag)
 • Bijeenkomst 3: Woensdag 12 januari 2022 (hele dag)
 • Bijeenkomst 4: Dinsdag 15 februari 2022 (halve dag)
 • Bijeenkomst 5: Donderdag 17 maart 2022 (halve dag)

Locatie

De trainingsdagen vinden fysiek plaats (als de corona-maatregelen dit toelaten) in de omgeving van Utrecht. Het is belangrijk dat u alle dagen aanwezig kunt zijn

Aanmelden

Meld u aan via dit formulier. Om te zorgen voor een duurzame verandering, is het de bedoeling dat twee personen per school deelnemen, waarvan in ieder geval één in een leidinggevende functie. U kunt zich via het formulier allebei apart aanmelden. De training Ontwikkelkracht kan doorgaan met minimaal twaalf deelnemers.

Vragen?

Heeft u vragen over de training Ontwikkelkracht? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Ervaring van deelnemers

“Geïnspireerd worden buiten de waan van de dag, jezelf tijd en afstand van school gunnen om snel en praktisch aan de slag te gaan. Je komt echt een stap verder.”

“Je krijgt een breder blikveld, het zet aan tot out of the box denken, het brengt je in verwarring, je komt tot andere inzichten over waar je nu daadwerkelijk staat.”

“Erg inspirerend om actief bezig te zijn met je eigen schoolontwikkeling en daar feedback op te krijgen van collega’s en van experts die met andere invalshoeken komen. Zo wordt je school echt een lerende school.”

Direct aanmelden