Professionalisering van de schoolorganisatie begint bij het weten waar u nu als school staat en hoe u vervolgstappen kunt zetten. Een visitatie doen op uw eigen school geeft u de mogelijkheid om kritisch naar uw school te kijken. In deze training leert u hoe u zo’n visitatie uitvoert.

Doelgroep 

Leraren, teamleiders en schoolleiders. Het is de bedoeling dat u deze training met een of twee collega’s volgt.

Het programma 

In deze eendaagse training leert u hoe u een (ontwikkelgerichte) visitatie in uw eigen school kunt opzetten, hoe u een zelfevaluatie uitvoert en oefent u met de vaardigheden om een visitatie in de praktijk te doen. De volgende onderwerpen komen aan bod: vraagarticulatie, lesobservatie, gesprekstechnieken, geven van feedback en rapporteren van bevindingen.

Tijdens de training krijgt u informatie over wat er allemaal komt kijken bij een collegiale visitatie en oefent u in kleine groepen samen de vaardigheden die nodig zijn voor een visitatie. De visitatie bestaat bijvoorbeeld uit lesbezoeken en gesprekken met schoolleiding, docenten en leerlingen.

De kosten 

De training is kosteloos.

Aanmelden

Meld u aan voor deze training. Het is de bedoeling dat u de training met één of twee collega’s volgt. Iedereen moet zich wel individueel inschrijven.

Vragen? 

Heeft u vragen over de training Visitatie op de eigen school? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Ervaring van deelnemers 

"Tijdens de training ervaar je zowel hoe het is om gevisiteerd te worden als een visitatie te geven. Leuk om dit vanuit beide kanten te ondergaan." 

"Tijdens de training werk je ook echt vanuit je eigen ontwikkelvraag en hierbij krijg je praktische tips om de visitatie eigen te maken."