Professionalisering van de schoolorganisatie begint bij het weten waar u nu als school staat. Een visitatie doen op uw eigen school geeft u de mogelijkheid om kritisch naar uw school te kijken en verbeterstappen te formuleren. In deze training leert u hoe u zo’n visitatie zelf opzet en uitvoert.

Doelgroep

Leraren, teamleiders en schoolleiders. Het is de bedoeling dat u deze training samen met één of twee collega’s volgt.

Het programma

Een ontwikkelgerichte visitatie bestaat onder andere uit lesbezoeken en gesprekken met de schoolleiding, leraren en leerlingen. In deze eendaagse training leert u hoe u een visitatie binnen uw school opzet en hoe u een zelfevaluatie uitvoert. U oefent tijdens de training in kleine groepen, waardoor u de vaardigheden die nodig zijn bij een visitatie eigen maakt. Door het uitvoeren van een visitatie zet u stappen in het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het leerklimaat op uw school.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Vraagarticulatie
  • Lesobservatie
  • Gesprekstechnieken
  • Geven van feedback
  • Rapporteren van bevindingen
     

De kosten

Deelname aan deze training is kosteloos.

Waar en wanneer? 

De training vindt plaats op dinsdag 6 oktober 2020 van 08.45 tot 16.00 uur, in Cultuur- en Congrescentrum Landgoed de Reehorst in Driebergen.

Aanmelden

Meld u aan voor deze training via dit formulier. Het is de bedoeling dat u de training met één of twee collega’s volgt. Iedereen moet zich wel individueel inschrijven.

Ervaringen van deelnemers

"Tijdens de training ervaar je zowel hoe het is om gevisiteerd te worden als een visitatie te geven. Leuk om dit vanuit beide kanten te ondergaan."

"Tijdens de training werk je ook echt vanuit je eigen ontwikkelvraag en hierbij krijg je praktische tips om de visitatie eigen te maken."

Vragen?

Heeft u vragen over de training Visitatie op de eigen school? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Direct aanmelden