Professionalisering van de schoolorganisatie begint bij het weten waar je nu als school staat. Wat gaat goed en wat kan er beter? Welke blinde vlekken zijn er? Door een visitatie te doen op je eigen school, kijk je kritisch naar jouw school en ontdek je welke verbeterstappen gezet kunnen worden. Doe mee en leer je hoe je zo’n visitatie zelf opzet en uitvoert. Meld je aan.

Programma

In deze eendaagse training leer je hoe je een visitatie binnen jouw school opzet en hoe je een zelfevaluatie uitvoert. Je oefent tijdens de training in kleine groepen, waardoor je de vaardigheden die nodig zijn bij een visitatie je eigen maakt. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Vraagformulering
  • Lesobservatie
  • Gesprekstechnieken
  • Geven van feedback
  • Rapporteren van bevindingen
     

Wat levert het op?

Door het uitvoeren van een visitatie werk je aan de verbetering van de onderwijskwaliteit en het leerklimaat op jouw school.

Voor wie?

Leraren, teamleiders en schoolleiders. De training is ook geschikt voor besturen en samenwerkingsverbanden. Het is de bedoeling dat je deze training samen met één of twee collega’s volgt.

Kosten

Deelname aan deze training is kosteloos.

Wanneer?

De training vindt plaats op dinsdag 27 september van 08.45 tot 16.00 uur.

Waar?

Deze training vindt plaats in Utrecht, in gebouw Forum II (naast station Utrecht Overvecht).

Aanmelden

Meld je aan voor deze training. Let op: het is de bedoeling dat je de training met één of twee collega’s volgt en dat iedereen zich individueel aanmeldt.

Ervaringen van deelnemers

“Tijdens de training ervaar je zowel hoe het is om gevisiteerd te worden als een visitatie te geven. Leuk om dit vanuit beide kanten te ondergaan.”
“Tijdens deze training werk je ook echt vanuit je eigen ontwikkelvraag, je krijgt hierbij praktische tips om de visitatie eigen te maken.”

Vragen?

Heb je vragen over de training Visitatie op je eigen school? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Direct aanmelden