Deze training zit vol, je kunt je dus niet meer aanmelden. In april vindt de training weer plaats. Aanmelden daarvoor is vanaf eind januari mogelijk.

Professionalisering van de schoolorganisatie begint bij het weten waar je nu als school staat. Wat gaat goed en wat kan er beter? Welke blinde vlekken zijn er? Een visitatie doen op je eigen school geeft je de mogelijkheid om kritisch naar jouw school te kijken en verbeterstappen te formuleren. In deze training leer je hoe je zo’n visitatie zelf opzet en uitvoert. 

Programma

Een ontwikkelgerichte visitatie bestaat onder andere uit lesbezoeken en gesprekken met de schoolleiding, docenten en leerlingen. In deze eendaagse training leer je hoe je een visitatie binnen jouw school opzet en hoe je een zelfevaluatie uitvoert. Je oefent tijdens de training in kleine groepen, waardoor je de vaardigheden die nodig zijn bij een visitatie eigen maakt. Door het uitvoeren van een visitatie zet je stappen in het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het leerklimaat op jouw school. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Vraagformulering
  • Lesobservatie
  • Gesprekstechnieken
  • Geven van feedback
  • Rapporteren van bevindingen
     

Voor wie?

Docenten, teamleiders en schoolleiders. De training is ook geschikt voor besturen en samenwerkingsverbanden. Het is de bedoeling dat je deze training samen met één of twee collega’s volgt.

Kosten

Deelname aan deze training is kosteloos.

Waar en wanneer?

De training vindt plaats op donderdag 17 februari van 08.45 tot 16.00 uur.

Ervaringen van deelnemers

“Tijdens de training ervaar je zowel hoe het is om gevisiteerd te worden als een visitatie te geven. Leuk om dit vanuit beide kanten te ondergaan.”

“Tijdens de training werk je ook echt vanuit je eigen ontwikkelvraag, je krijgt hierbij praktische tips om de visitatie eigen te maken.”

Vragen?

Heb je vragen over de training Visitatie op je eigen school? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.