Weten wat werkt voor uw onderwijs op het gebied van ict, technologietrends en ethiek, informatiebeveiliging en privacy, informatiestromen en digitale leeromgevingen? In vijf online modules voor schoolbestuurders en schoolleiders bieden verschillende Kenninset-experts praktisch inzicht en expertise, en helpen ze u die kennis toe te passen in uw praktijk. U kunt de modules los van elkaar of in combinatie met elkaar volgen. Op 27 oktober is er een module over 'Visie op flexibilisering van onderwijs en ict'.

Tijdens de training staat uw eigen schoolsituatie centraal. Aan de hand daarvan gaat u aan de slag. Bijvoorbeeld met een reflectieopdracht of met het maken van een plan. Per module kan de werkvorm verschillen. Na uw aanmelding ontvangt u meer informatie over het programma van de gekozen module(s). 

De modules worden aangeboden via Microsoft Teams en zijn kosteloos. Per module geldt een minimum van 8 deelnemers en een maximum van 20.

Data, inhoud en aanmelding 

16 september (15.30 -17.00 uur)
Module ‘Uw informatiestromen in control’

Al voor corona – en zeker nu – zijn digitalisering en informatiestromen aan de orde van de dag in de schoolpraktijk. In de schoolorganisatie zijn er informatiestromen uit bedrijfskritische processen, zoals bekostiging maar ook communicatie richting ouders. Als schoolbestuur ontvangt u informatie, maakt u informatie, en levert u informatie aan anderen. In hoeverre heeft u deze informatiestromen in control? 


In een interactieve bijeenkomst gaat u met collega’s en een expert hierover het gesprek aan. De basis van het gesprek is de FORA, de Funderend Onderwijs Referentie Architectuur. Niet om architect te worden, maar om een model te kennen en te gebruiken dat helpt aan inzicht in processen, activiteiten en ondersteunende systemen. Een model dat helpt om inzicht te krijgen in wat verplichte kost is en waar de keuzemogelijkheden liggen. Een model dat daarom, naast inzicht, de mogelijkheid biedt om grip te krijgen op uw informatiehuishouding en de daaraan ondersteunende ict. Uiteraard starten we met een korte introductie van de FORA modellen, zodat we elkaar in het gesprek goed kunnen verstaan.

​Meld u aan

23 september, 7 oktober (14:00 - 16:30 uur)
Module 'Technologietrends in het onderwijs en ethiek'

Wat zijn de belangrijkste technologietrends voor het onderwijs? Welke kansen bieden ze? Welke ethische vragen roepen ze op? En hoe kunt u daarin de juiste keuzes maken voor uw schoolorganisatie? In 2 workshops gaan we samen aan de slag.

In de eerste workshop krijgt u een introductie op trends als artificial intelligence en internet of things. Dit roept ook ethische vragen op. We laten zien hoe u deze kunt bespreken binnen uw schoolteam, zodat u nieuwe technologieën doordacht kunt inzetten. Na de eerste workshop nodigen we u uit om in uw schoolorganisatie de nieuwste trends te bespreken en hier ethisch op te reflecteren.

In de tweede workshop deelt u uw ervaringen van de gesprekken met uw schoolteam. Vervolgens kijken we naar de belangrijkste ontwikkelingen in digitalisering die impact hebben op de waarden van het onderwijs. We oefenen met de tool van de Hype Cycle om de inzet van nieuwe technologie af te stemmen op de ontwikkeling ervan. En we laten zien hoe u vanuit onderwijswaarden de ontwikkeling en het gebruik van technologie kunt beïnvloeden.

Meld u aan

30 september (9:30 - 11:30 uur)
Module 'De digitale leeromgeving: van inzicht naar regie'

Hoe krijgt u meer regie op de inrichting en inzet van de digitale leeromgeving op school? In een goed werkende digitale leeromgeving is er een samenhang tussen de visie op onderwijs, het onderwijsleerproces en de applicaties die dit ondersteunen. Een verandering in de digitale leeromgeving zal al snel een grote impact hebben op de manier van (samen)werken en de manier van onderwijs aanbieden. Als bestuur heeft u hier veel invloed op. Bijvoorbeeld via het aanbesteden van nieuwe digitale middelen en het bieden van ondersteuning aan scholen bij het gebruik van applicaties. 

Hoe houdt u regie over de digitale leeromgeving en hoe organiseert u een digitale leeromgeving die aansluit bij de behoefte? Dit begint bij inzicht in wat er is en hoe dit wordt gebruikt. In deze bijeenkomst leert u hoe u meer regie kunt krijgen in het organiseren van de digitale leeromgeving en welke hulpmiddelen daarvoor beschikbaar zijn.

​Meld u aan

5 oktober (15:00 - 16:30 uur)
Module 'IBP, hoe heeft u dat eigenlijk geregeld?'

Wat weet u als bestuurder of schoolleider over of en hóe informatiebeveiliging en privacy (IBP) is geregeld op uw scholen? Waarom zou het regelmatig op de agenda moeten staan? Welk groeipad kunt u volgen op dit vlak? Waar hebben uw scholen behoefte aan? En welke hulpmiddelen zijn en komen er beschikbaar die daarbij kunnen helpen?

In deze sessie bespreken we het belang van IBP. We schetsen aan de hand van actuele voorbeelden de risico’s voor scholen als het mis gaat. Daarna gaan we in gesprek over wat er u moet regelen op het gebied van IBP en wat er in binnen uw scholen wel en niet geregeld is. U krijgt een overzicht van de ondersteuning die u kunt krijgen en met welke zaken u in de toekomst rekening moet houden.

​Meld u aan

6 en 27 oktober (15:30 - 17:00 uur)
Module 'Visie op flexibilisering van onderwijs en ict'

Tijdens corona heeft het onderwijs veel ervaring opgedaan met les op afstand en digitaal onderwijs. Wat neemt u daarvan mee in uw onderwijsvisie? En wat verwachten scholen nu van technologie in het onderwijs? Welke keuzes maakt u en wat zijn de gevolgen ervan? Wat wilt u heroverwegen, versnellen of afremmen? Vanuit theorie over flexibel organiseren van onderwijs en visieontwikkeling gaan we in 2 workshops met elkaar aan de slag. Na deze module weet u welke rol ict speelt in uw onderwijsvisie.

In de eerste workshop krijgt u een introductie van welke onderwijskundige keuzes scholen over heel de wereld maken en welke tooling er is om met uw team uw eigen afwegingen te maken. Natuurlijk doen we dit aan de hand van de meest recente inzichten uit onderzoek naar ict en onderwijs. Er is ruimte voor interactie met collega-deelnemers en experts. U wordt uitgenodigd om in uw schoolorganisatie een eerste gesprek te voeren over uw prioriteiten en keuzes. 

In de tweede workshop bouwen we voort op uw ervaringen uit dat gesprek. U krijgt feedback op de uitkomsten en we helpen u met de vertaling ervan binnen uw organisatie.

Meld u aan