De behoefte aan nieuwe docenten in het voortgezet onderwijs is groot. Er is zowel een kwalitatief als kwantitatief lerarentekort. Een kernvraag daarbij is: hoe kunnen we meer nieuwe docenten opleiden maar ook behouden voor het onderwijs?

Een soepele overgang van opleiding naar inductie is cruciaal. De begeleiding van startende leraren is niet voor niets opgenomen in het landelijk kwaliteitskader voor samen opleiden en inductie. Een effectieve begeleiding van startende leraren draagt er ook aan bij dat leraren sneller ingroeien in het beroep van leraar.

Doel bijeenkomst

In deze bijeenkomst staat uitwisseling tussen alle betrokkenen bij het begeleiden en professionaliseren van startende leraren centraal. Wat kunnen we leren van elkaar? Experts op het gebied van begeleiding startende leraren (BSL) vanuit de lerarenopleidingen en scholen delen gericht hun ervaringen, maar er is ook volop gelegenheid tot uitwisseling met andere deelnemers, bijvoorbeeld via ‘speedsparren’. Daarnaast vertellen we meer over het koppeltraject BSL.

Het koppeltraject BSL

In het koppeltraject koppelen we scholen met een ondersteuningsvraag aan een ervaren koppelpartner. Dit zijn experts uit andere scholen of van kennisinstituten, die als ‘kritische vriend’ advies en gerichte feedback geeft en helpt bij de ontwikkeling van de begeleiding van startende leraren. De match wordt gemaakt op basis van de ondersteuningsvraag: we zoeken op basis hiervan een ervaren koppelpartner met de juiste expertise in huis. In onderling overleg tussen de deelnemer en de ervaren koppelpartner wordt vervolgens bepaald hoe de ondersteuning, zowel in praktische als in inhoudelijke zin, vorm krijgt. De VO-raad faciliteert de ervaren koppelpartner om bijvoorbeeld overleg te voeren, stukken te lezen, te sparren of aan te sluiten bij een vergadering.
Meer lezen en/of aanmelden voor het koppeltraject.

Sprekers op 10 november

De sprekers zijn experts met ruime ervaring op het gebied van BSL, onder andere:

  • Alette Boone en Gabi Holtgrefe, programmamanagers van het Haags Inductie Programma (HIP). Zij hebben de afgelopen jaren een mooi BSL-programma neergezet, waar alle scholen in de regio Haaglanden gebruik van kunnen maken. Zij vertellen o.a. meer over dit programma en de Haagse coachpool. Uit deze pool kunnen scholen ervaren coaches met specifieke expertisegebieden kiezen, die zij kunnen inzetten van de coaching van hun startende leraren.
  • Marcelle Hobma heeft ruime ervaring op het gebied van BSL. Onder meer als coördinator van het partnerschap samen opleiden ROSA, maar ook als projectleider Regionale Aanpak Personeelstekort - Talent als Docent en als projectleider BSL VU. Met name op het vlak van het ontwikkelen van inductie-arrangementen en het vormgeven van doorlopende leerlijnen heeft Marcelle de afgelopen jaren veel expertise ontwikkeld. Doordat zij een rol binnen zowel het VO als HO vervult en zowel regionaal als landelijk actief is, heeft zij op vele terreinen kennis vergaard en expertise opgedaan. Daarnaast is ze een van de ontwikkelaars van de BSL-ontwerptool.
     

Praktische informatie

Datum: 10 november 2022 om 14:00 - 17:15u (inloop vanaf 13.30u)
Locatie: Utrecht (exacte locatie volgt)

Aanmelden

Let op: er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen.
•    Aanmelden voor de uitwisselingsbijeenkomst
•    Aanmelden voor het BSL-koppeltraject

Gevraagde voorbereiding

Alle deelnemers bereiden 1 of meerdere vragen voor op het gebied van BSL waarover ze graag met anderen willen sparren.

Programma

13.30
Inloop
14.00
Welkom door Nienke Wirtz (projectleider Versterking begeleiding startende leraren)
14.05
Kennismaking
14.15
Interactieve sessie – Speedsparren over de vragen die deelnemers hebben voorbereid
14.35
Korte pauze met hapje en drankje
14.50
Pitches van experts over hun ervaringen/aanpak op het gebied van BSL
  • Alette Boone en Gabi Holtgrefe over het Haags inductieprogramma en de Haagse coachpool
  • Marcelle Hobma: middels vragen scherp krijgen waar je staat en welke ontwikkelstappen nodig zijn op het gebied van BSL.

 

15.05
Ronde 1: ronde tafelgesprekken o.l.v. de experts
15.45
Tafelwissel
15.50
Ronde 2: ronde tafelgesprekken o.l.v. de experts
16.30
Het koppeltraject: wat houdt het in en hoe werkt het in de praktijk?

Door Judith de Ruijter en enkele ervaren koppelpartners

16.40
Plenaire afsluiting door Nienke Wirtz
16.45
Informeel napraten met een hapje en drankje
Direct aanmelden