We werken dagelijks aan het ontwikkelen van het talent van alle leerlingen. We bieden aan hen een eerlijke kans om het beste uit zichzelf te halen, zodat ze goed voorbereid de volgende stap in hun loopbaan kunnen zetten en een plek in de samenleving kunnen vinden. Daarom geven we les. Daarom geven we leiding aan onze scholen. Daarom denken we allemaal na over de toekomst van ons onderwijs. Tijdens het VO-congres 2022 gaan we daarover met elkaar in gesprek.

We wisselen ervaringen en goede voorbeelden uit en zoeken naar oplossingen voor zaken waar we tegenaan lopen – in de scholen, in onze rol als schoolleider of bestuurder, in ons gesprek met politiek en samenleving.

Zet donderdag 22 september, de datum van het VO-congres, in je agenda. Of nog beter: meld je aan!

Programma

Tijdens het VO-congres zijn er zo’n 40 workshops, onder andere over hoe je leerlingen betrekt bij schoolontwikkeling, later selecteren in de praktijk, leren van de Nieuwe Leerweg, de toekomst van het examen en goed zorgen voor je team. Daarnaast zijn er lezingen van de volgende sprekers:

  • Marcel van Herpen is mede-oprichter van het Centrum Pedagogisch Contact, ervaringsdeskundig onderwijsbegeleider, spreker en auteur van onder andere 'Wij, de leraar' en 'Wij zijn leiders'. 
  • Kristin Vanlommel is lector ‘Organiseren van Verandering in Onderwijs’ aan de Hogeschool Utrecht. Ze plaatst het veranderproces als studieobject centraal: hoe kunnen we veranderprocessen in onderwijs organiseren, hoe kunnen we leren van veranderingen en wat hebben (teams van) professionals hiervoor nodig? 
  • Bram Eidhof (Bureau Common Ground) schreef Het Wilhelmus Voorbij en het Handboek Burgerschapsonderwijs. Hij adviseerde de Tweede Kamer en regering over de nieuwe Wet Verduidelijking Burgerschapsopdracht. 
  • Roek Lips is journalist, schrijver, mentor, spreker, adviseur, bestuurder en film- en theatermaker. Hij is medeoprichter van De Ontwikkelgroep, een organisatie gericht op het ontwikkelen van organisaties, mensen en creatieve concepten.
     

Meer informatie over het programma volgt na de zomervakantie. 

Direct aanmelden