De NHL Hogeschool en Voion organiseren een voorlichtingsbijeenkomst voor hrm-professionals van scholen in het noorden van Nederland om hen te informeren over het beleid en de mogelijkheden om onbevoegd lesgeven tegen te gaan.

Voion zal een toelichting geven op de wijze waarop het onbevoegd lesgeven tegengegaan kan worden en welke subsidiemogelijkheden hiervoor zijn. Daarnaast zal de NHL Hogeschool ingaan op enkele maatwerktrajecten, met daarbij in het bijzonder aandacht voor het nieuwe traject ‘beperkte bevoegdheid Groepsleerkracht vmbo-onderbouw b/k’ en de nieuwe flexibele deeltijdopleidingen, gericht op een volledige tweedegraads bevoegdheid.  

Datum en tijd

Woensdag 1 maart 2017 van 16.00-18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)

Locatie

Dr. Nassau College, Industrieweg 3, Assen

Programma

Het programma is als volgt:

  1. Opening door dagvoorzitter Willem Eikelenboom, directeur instituut Educatie NHL Hogeschool.
  2. Toelichting op bevoegd, benoembaar en on(der)bevoegd; nieuwe wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden door Cor van Dam, projectleider Arbeidsmarkt Voion.
  3. Bevoegdheden en de praktijk: waar loopt u tegenaan? - beantwoording van vragen.
  4. Toelichting op het format inventarisatie onbevoegden en opleidingswensen - door Cor van Dam.
  5. Toelichting op maatwerk-trajecten - wat kan de lerarenopleiding bieden? Met deze informatie kunt u docenten in uw school interesseren voor het behalen van een (extra) bevoegdheid.
  6. Aankondiging regionale bijeenkomst op 28 maart 2017. Dan wordt een bijeenkomst georganiseerd voor on(der)bevoegde docenten op de NHL Hogeschool, locatie Leeuwarden als onderdeel van de voorlichtingsbijeenkomst over de flexibele deeltijdopleidingen. Alle maatwerktrajecten worden daar nader toegelicht. Windesheim organiseert op 22 maart 2017 een vergelijkbare bijeenkomst voor onbevoegde docenten met info over de diverse trajecten.
  7. Het maken van vervolgafspraken en wat verder nog ter tafel komt.  

Naast Willem Eikelenboom en Cor van Dam zijn vanuit de NHL Hogeschool Alexander van der Weide (hoofd Educatief Centrum Noordoost, ECNO) en Bernadette Laudy (projectleider flexibele deeltijd lerarenopleidingen) aanwezig.  

Voor wie

Hrm-professionals en directieleden met hrm in de portefeuille.

Aanmelden

Wilt u deelnemen dan kunt u zich aanmelden door het aanmeldingsformulier ingevuld te sturen naar t.idsinga@nhl.nl. Eventuele vragen die u vooraf heeft, kunt u via dit formulier stellen.