Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, DUS-I en de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen organiseren op vrijdag 10 mei van 13:30 tot 16:00 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellende partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen.

In de 'Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen' komt ruimte voor vijftien nieuwe partnerschappen tussen scholen en lerarenopleidingen. Er mogen per sector (po, vo en mbo) vijf nieuwe aspirant-opleidingsscholen starten. Het ontwikkelplan van ieder belangstellend partnerschap moet in het najaar van 2019 worden ingediend. Partnerschappen kunnen dan subsidie aanvragen via DUS-I.

Locatie en aanmelden

De bijeenkomst wordt gehouden in Utrecht (exacte locatie volgt spoedig). Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via het online formulier.